torsdag 30 maj 2024

Ny informationskampanj — mot desinformation

Läs också
Terése Kalinski
Terése Kalinski är ansiktet utåt för Huddinge kommuns kampanj mot desinformation. Foto: Nils Henriksson

Desinformation som företeelse är inget nytt men i takt med en orolig omvärld blir ämnet allt mer aktuellt. Under april genomför Huddinge kommun en kampanj mot just desinformation.

— Den kampanj vi nu genomför är den första i den här formen, säger Terése Kalinski, Huddinge kommuns säkerhetschef

Tillvägagångssätten som främmande makter använder sig av är aldrig desamma. Gemensamt är däremot att de vill skapa osämja i länder, men också i enskilda regioner och kommuner. Man kan använda sig av olika metoder för att uppnå sina mål. Vikten av att få medborgarna medvetna om den situation man befinner sig i är viktigt för en kommun som Huddinge, som med över 110 000 invånare är landets 14:e största kommun.

— Det vi vill åstadkomma är att öka medvetenheten hos befolkningen i Huddinge. Källkritik är något som är viktigt att prata om vardagligen. Är man dessutom en aktiv konsument av sociala medieplattformar är det än viktigare, framförallt om man publicerar och delar saker som privatperson ska man tänka efter extra mycket. 

Kommunen kommer förtydliga

Under kampanjen kommer kommunen dagligen att informera om vad desinformation är via sina sociala kanaler. De kommer även prata om vikten av att vara källkritisk.

Ett exempel på hur kampanjen kommer att se ut under april. Foto: Skärmdump från Huddinge kommuns Facebooksida.

— Det man vill åt när man sprider desinformation är att skapa splittring i samhället. Få folk att gå emot varandra och helt enkelt försvaga makten i samhället. På så sätt blir det att man som främmande makt har lyckats med sin desinformation, säger Terése Kalinski.  

Vem som helst kan bli lurad på internet, men det finns ett antal frågor man bör ställa sig när man delar information på sociala medier. 

— Någonstans måste man fråga sig om det finns en dold agenda, ’’Vad är syftet? Vill jag gagna det syftet?’’. I takt med AI har detta blivit ett växande problem i samhället. Där har vi alla ett ansvar att tillsammans bidra till att öka förståelsen och konsekvenserna som medföljer av desinformationen.

Huddinge kommun förväntar sig bra respons

Kampanjen kommuniceras via kommunens kanaler på bland annat Facebook och Instagram. Publiceringarna på dessa plattformar ska visa hur desinformation kan se ut. Även hur man som privatperson kan avslöja lögner och undvika att sprida dem vidare.

— Att hålla balansen mellan det lättsamma och det allvarliga är en viktig grundförutsättning för att få en lyckad kampanj som verkligen når ut i en så pass stor kommun som Huddinge är. Intresset för kampanjen är stor bland våra invånare. 

Namn: Terése Kalinski
Yrke: Trygghets- och säkerhetschef Huddinge kommun
Ålder: 52 år
Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami