lördag 25 maj 2024

Ny skola i Hallunda strävar efter hållbarhet

Läs också
Nu byggs nya Eleonoraskolan i Hallunda. Foto: Ella Petersson Thierfelder

Just nu pågår arbetet med den nya Eleonoraskolan i Hallunda. Under planerings- och byggprocessen arbetar de med en rad åtgärder för att göra byggnaden ekologiskt hållbar. 

– Målet är att den ska bli en av Sveriges bästa skolor, säger Robin Andersson, Botkyrka kommuns byggprojektledare för Eleonoraskolan. 

Kraven på att hålla skolans miljöpåverkan låg har varit höga. Utöver det ska skolan också ha en matematik- och digitaliseringsinriktning och en avdelning för anpassad skola. Det är alltså många intressen som alla har behövt uppmärksammas i planeringen. 

– I planeringen har vi varit ambitiösa i att hålla en hög nivå på alla dessa faktorer, inte sänka den ena för att kunna ha en hög nivå på den andra. 

I början av november startade arbetet med den nya Eleonoraskolan. Den nya skolan ska ha plats för 915 elever från förskoleklass upp till nionde klass, skriver Arcona, företaget som fått i uppdrag av Botkyrka kommun att bygga skolan.

I Sveriges byggbransch är det mest etablerade sättet att arbeta med ekologisk hållbarhet miljöbyggnadscertifiering, vilket innebär att byggnaden bedöms av en oberoende part utifrån ett miljöperspektiv. 

– I Botkyrka har det tagits ett politiskt beslut att alla nybyggnationer ska uppnå silvernivån, den näst högsta nivån, vilket är ambitiöst, säger Robin Andersson.

Robin Andersson är projektledare för Eleonoraskolan. Foto: Robin Andersson

Utöver det jobbar man även med byggvarubedömningen för att säkerställa att de material som används för byggnaden inte är miljö- eller hälsofarliga. Under byggnadsprocessen är det mycket noga med att dokumentera vilka material som används och var i byggnaden de är lokaliserade, för att kunna genomföra åtgärder om ny information tillkommer i framtiden. Utöver det väljs hållbara material med lång livstid, såsom tegel. 

På platsen där skolan byggs fanns tidigare Borgskolan som man har valt att riva. Det är sällan det lönar sig att renovera byggnader från 70-talet, det hade kostat extremt mycket att renovera den gamla skolan om den skulle uppnå några miljökrav. En anledning till det är att den gamla byggnaden innehöll asbest och det hade krävts omfattande saneringsarbete.

– Jag har själv varit i den gamla skolan och den hade stora renoveringsbehov, säger han.

I skolan integreras också en rad tekniska system för att öka byggnadens hållbarhet och minska dess miljöpåverkan, såsom solpaneler, gröna tak och bergkyla istället för AC. Med hjälp av dessa kommer skolans energianvändning vara cirka 30 procent lägre än vad den hade varit om man inte utfört åtgärder utöver vad lagen kräver. 

– Detta är ett jättefint projekt och jag är väldigt glad att jag får vara med och förverkliga det, säger Robin Andersson.

Visionsbild Eleonoraskolan. Foto: Arkitema 
Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami