torsdag 30 maj 2024

Ny stadskärna växer fram i Flemingsberg

Läs också

Det nya bostadsområdet som ska gå längs med Hälsovägen har påbörjats. 800 nya bostäder planeras i området och inflytt beräknas ske 2025.   

Nya bostäder i Flemingsberg börjar byggas. Foto: Anton Jansson.

Ett nytt bostadsområde växer fram längs Hälsovägen i Flemingsberg. Hälsovägen kommer att bli en stadsgata med stadsmässig karaktär och omges av gröna områden. Det kommer finnas lokaler i bottenplan och ett promenadstråk. Bostadskvarteren byggs med öppna gårdar mot  Flemingsbergsparken.

Kommunen har tagit fram en detaljplan och fyra fastigheter har sålts till olika byggbolag. Förutom kommunala Huge är det Brabo, Riksbyggen och Birger bostad som kommer att bygga de nya bostäderna. Hälften av bostäderna kommer att vara hyresrätter och andra hälften bostadsrätter. Första inflyttningen i området beräknas kunna ske 2025.   

Olof Minati är projektledare i Huddinge kommun.

– Kommunen har gjort de förberedande ledningsarbetena. Vi har flyttat och byggt ut ledningsnätet kopplat till projektet på Hälsovägen, säger Olof Minati.

Nu kan bostadsbolagen börja bygga bostäderna. En av de fyra byggaktörerna, det kommunala fastighetsbolaget Huge, har redan börjat bygga.

Ett krav är att bostäderna ska byggas med hög ekologisk standard.

– När vi har markanvisat tomterna till byggbolagen har vi gjort en utredning som visar olika åtgärder som byggbolagen behöver göra för att stärka ekologiska värden. Kraven är olika för varje byggbolag och kan vara allt från att fördröja och rena dagvatten genom gröna tak till att ha viss typ av växtlighet på gårdarna som ska stärka biologisk mångfald, säger Olof Minati.

Olof Minati, projektledare i Huddinge kommun. Bild: Privat.

Det finns många utmaningar för projektet innan det blir klart. Det är många värden som ska infrias men projektet måste också hålla ekonomiskt.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami