söndag 26 maj 2024

Ny studie på KI: Så påverkas unga av operationer av gomspalt

Läs också
Petra Peterson
Petra Peterson med sin avhandling. Foto: Kajsa Torp

Hur ser långtidseffekterna ut hos personer som opererats för läpp- käk- eller gomspalt under uppväxten? Det har kirurgen Petra Peterson försökt ta reda på i sin forskning på Karolinska institutet.

Nu är det dags för disputation. Petra Peterson hoppas kunna använda resultaten från avhandlingen i sitt volontärarbete som kirurg runt om i världen.

Efter tio år av forskning disputerar Petra Peterson vid Karolinska institutet i Huddinge den 2 december. I avhandlingen har Petra undersökt långtidseffekter hos 19-åringar som opererats för läpp- käk- eller gomspalt under uppväxten. I sin forskning har hon tittat närmare på fyra olika operationer och undersökt hur talet påverkas av respektive operation.

Särskilt vid operation av gommen finns en risk för att ansiktstillväxten påverkas negativt. Där har studien följt upp i vilken utsträckning tillväxten påverkas vid de olika operationerna. Tillfrågad om hur hennes intresse för området väcktes förklarar Petra Peterson att det var flera olika faktorer som spelade in. 

– Vad gäller den här patientkategorin så får man följa dem under lång tid, från att de är bebisar och under uppväxten. Det är en ynnest. Man kommer också i kontakt med deras familjemedlemmar, säger Petra Peterson.

– Dessutom är det ett roligt hantverk, att utföra den här typen av operationer. Jag tycker också att det är kul att jobba i team med olika yrkeskategorier kring en patientgrupp, jag jobbar med logopeder, psykologer, tandläkare och sjuksköterskor. 

Parallellt med forskningsstudierna har Petra jobbat kliniskt som läkare, tidigare som ansvarig för läpp- käk- och gomspaltsteamet på Karolinska sjukhuset i Solna, men under de senaste åren dock inte som ansvarig läkare. Därtill har Petra åkt i väg på olika uppdrag som volontär genom organisationen Operation Smile. 

Organisationen arbetar med att utföra läpp- käk- och gomspaltsoperationer på olika platser i världen. Genom organisationen har Petra arbetat som kirurg i flera olika länder på olika kontinenter, däribland Rwanda, Jordanien och Guatemala. Lärdomarna från forskningen kan enligt Petra komma att vara särskilt betydelsefulla för arbetet i utsatta länder. 

– Oavsett var i världen man befinner sig är långtidsuppföljningar viktiga. Men på ett sätt kan resultaten från uppföljningarna sägas vara viktigast för tredje världen. Om en operation som genomförs i Sverige leder till negativ ansiktstillväxt finns det alltid möjlighet att genomföra en ny operation i ett senare skede, säger hon och fortsätter: 

– I tredje världen finns inte samma möjligheter. Får man bara chansen till en operation vid ett tillfälle är det särskilt viktigt att den faller väl ut, att veta vilken typ av operation som är bäst ur ett långtidsperspektiv känns därför viktigt.

Ålder: 52
Bor: Bromma
Fritidsintressen: Sport, utomhusaktiviteter, kultur. Allt som är kul!
På gång: Försvarar sin avhandling den 2 december kl 13:00 i Aula Månen, Alfred Nobels Allé 8, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami