lördag 25 maj 2024

Botkyrkas cykelnätverk ska byggas ut

Läs också

Foto: Stockholms stad/pressbild 

Botkyrka kommun har tecknat en intentionsförklaring med Region Stockholm och Trafikverket för att påskynda utbyggnaden av det regionala cykelvägnätet

Projektet är ett steg framåt för cykelstråket Liljeholmen–Botkyrka, som anses ha stor potential att öka antalet cyklister när infrastrukturen är på plats. 

Dessa intentionsförklaringar innebär att parterna bland annat åtar sig att bygga sträckor, utreda övergångar och genomföra breddningar. Några av de åtgärder som planeras inom kommunen är ny beläggning, omdragning av cykelvägar och justering av korsningar. Med dem på plats kommer Botkyrkaborna att ha förbättrade möjligheter att cykla till Stockholm.

Målet är att år 2030 ska 20 procent av resorna i Stockholmsregionen göras med cykel, vilket kräver ett sammanhängande cykelnät på 800 kilometer.

Du kan även läsa om Botkyrkas första cykelgarage här.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami