lördag 25 maj 2024

Nytt forskningsprojekt ska ge Botkyrkaborna bättre livskvalitet

Läs också
Lägenheter i Botkyrka kommun. Foto: Anders Löwdin

Botkyrka vill minska trångboddheten och göra bostadsmarknaden mer inkluderande. För att lyckas med detta samarbetar forskare från IBF, stadsplanerare och Botkyrkabyggen för att förbättra bostadsförsörjningen i Botkyrka i ett nytt forskningsprojekt.

Inom forskningsprojektet samarbetar Uppsala kommun och Botkyrka kommun där de fokuserar på kunskapsutbyte och innovation inom hållbar kommunal planering.

– Vi förväntar oss att projektet kommer att ha en tydlig samhällsnytta för ett flertal grupper, såsom kommunala planerare och beslutsfattare, kommunala och privata allmännyttiga bostadsföretag, kooperativa och idéburna bostadsutvecklare, myndigheter på riksnivå och inte minst de boende, säger projektledare Irena Molina till Botkyrka kommuns hemsida och fortsätter:

– Vi hoppas att vi kommer att kunna visa vilka verktyg som finns för att få in en ökad variation av bland annat bostadstyper, upplåtelseformer, storlekar och aktörer för att motverka boendesegregation.

Fakta
Projektets namn: Kunskapsutbyte och innovation i den kommunala planeringens strategier för socialt hållbar markanvändning och segregationsbekämpning: bostadsforskningen i samverkan med kommunerna Uppsala och Botkyrka.

Finanseras av : Forskningsrådet formas med cirka 6 miljoner.
Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami