söndag 19 maj 2024

Ökad säkerhet på Södertörns högskola

Läs också
Flera passager på Södertörns högskola kräver nu student- och lärarkort, detta är en av de utökade säkerhetsåtgärder som är på plats på campus. Bild: Eric Liljestrand

Säkerheten på Södertörns högskola har ökat den senaste tiden, efter att terrorhotnivån höjdes i augusti. Studenterna och lärare kommer behöva använda sig mer av passerkort då flera dörrar på högskolan har blivit låsta för allmänheten.

Den 17 augusti gick Säkerhetspolisen ut med att terrorhotnivån i Sverige höjdes, till en fyra på en femgradig skala. Orsaken till att höja säkerhetsnivån är för att risken för ett attentat mot Sverige har ökat och den höjda säkerhetsnivån kommer att bestå under längre tid framåt.

För Nytt i Flempan berättar säkerhetsansvariga Ulrica Magnusson i ett mail om Södertörns högskolas nya säkerhetsåtgärder:

“Utifrån Säkerhetspolisens hänvisningar har högskolan bett studenter och lärare att vara extra uppmärksamma på sin omgivning. Skolan har även följt polisens rekommendationer och låst vissa passager så att det krävs passerkort”

Magnusson var samtidigt tydlig med att studenter och personal inte behöver vara oroliga.

“Det finns idag inte någon information som tyder på att högskolan skulle vara särskilt utsatt och det finns inte några direkta hot”.

Johanna Gustafsson märker av den strängare säkerheten på skolan särkilt närvaron av väktare som hon inte märkt av förut. Bild: Eric Liljestrand

Studenter: “Känns tryggare”

Tidningen gick ut och frågade studenter om de har märkt av att säkerheten på högskolan har höjts. En del av studenterna på Södertörns högskola har på senaste tiden märkt av de höjda säkerhetsåtgärderna. Många har observerat att delar där tidigare vem som helst kunde gå in i nu är stängda. Bara studenter och lärare med passerkort har nu tillgång till de lokalerna. Studenter har även uppmärksammat att det finns fler väktare på skolan, som går runt och kontrollerar läget på campus.

Jag har sett väktare på skolan och det har jag inte gjort innan och har märkt av att flera dörrar är stängda nu och att man inte kommer in utan passerkortet, säger studenten Johanna Gustafsson.

Studenter känner ett lugn med vetskapen om att högskolan aktivt tar till sig säkerhetsåtgärder, för att skapa en tryggare skolmiljö.

Det känns tryggare att veta att endast vi som ska vara på skolan har tillgång till den och vem som helst inte bara kan gå in och ut som den vill, säger studenten Wilma Holgersson.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami