lördag 18 maj 2024

Oro bland personal och föräldrar på förskola i Huddinge

Läs också
Montessoriförskolan Våra Barn. Foto: Eja Andersson

Över 20 klagomål har under de senaste fyra veckorna lämnats in till kommunen om förskolan Våra Barn i Huddinge. Enligt klagomålen har förskolan gått med vinst samtidigt som kostnaderna för verksamheten minskar. Vårdnadshavare oroar sig för att barnen kommer påverkas.

Montessoriförskolan Våra Barn har under de senaste veckorna fått in många klagomål. Det handlar bland annat om bristande ekonomihantering, felaktig hantering av kommunala medel och en enorm personalomsättning.

Förskolan ska inte gå med vinst och för alla beslut som fattas ska barnets bästa beaktas enligt riktlinjerna. Oroliga föräldrar har mötts av en defensiv rektor och styrelse när de velat ha insyn i verksamheten och hur vinsten fördelas. Förskolan, som är en föräldrakooperativ verksamhet, styrs av alla föräldrar men trots det så hänvisas de till sekretess från styrelsen. Medlemmar har inte fått information om vad pengarna går till eller hur de planeras att användas. Enligt årsredovisningen, som vi fått ta del av, fortsätter förskolan gå plus samtidigt som andra kostnader för verksamheten minskar. Det är bland annat utbildningsmaterial, mat- och personalkostnader som det läggs mindre på.

I en anmälan till kommunen uppges det att rektorn lämnat ut information om barn och deras föräldrar så deras identitet kunnat identifieras. Detta har nu polisanmälts av kommunen för att ha brutit mot tystnadsplikten. 

– I och med anmälan om att vi brutit mot tystnadsplikten så har vi lärt oss en läxa. Vi ser allvaret i situationen men kommer inte kommentera till några som inte har med saken att göra, säger styrelsens ordförande Filip Krook.

Föräldrar känner sig otrygga gällande hur personuppgifter behandlas. Enligt anmälan till kommunen har rektorn delat med sig av personalens privata skäl till uppsägning. Detta uppfattar föräldrarna som ett försök till att skylla ifrån sig ansvaret för den höga personalomsättningen. 

– Denna lekstuga går ut över barnen, skriver en förälder i ett av klagomålen.

Montessoriförskolan Våra Barn
  • Finns i Huddinge Kommun

  • Föräldrakooperativ

  • Startade 1996

Enligt uppgifter Nytt i Flempan fått ta del av har 47 personer fått utbetald lön under 3 år. Av dessa personer har 39 slutat. Oroliga föräldrar menar att barnen påverkas negativt av att ständigt behöva möta ny personal och att inte ha någon att ty sig till. Detta har resulterat i att föräldrar valt att ha sina barn hemma då de inte längre litar på förskolan.

Den stora personalomsättning skapar inte enbart oro gällande barnen men också för hur personalen mår och blir behandlade. En förälder, som vill vara anonym, berättar att personalen knappt vågar prata med föräldrarna på grund av påtryckningar från rektorn. Problemet är brist på kommunikation och när kommunikationen brister sprids rykten istället. 

Alla blir rädda för varandra och personalen vågar inte höra av sig till fackförbundet, berättar föräldern.

– Jag tror de är rädda för sin chef, säger föräldern. 

Efter en diskussion om personaltätheten och ekonomin på förskolan sa ordförande upp sig. Det nya förslaget av ordförande accepterades inte av rektorn som enligt anmälan hotat att avgå och ta med sig personalen om förslaget gick igenom. Enligt anmälan till kommunen, har personal känt sig pressade och vissa är rädda för sina anställningar. 

Rektorn, Shiva Dabiri Martinsen, tycker det är problematiskt att barn nu stannar hemma och menar att det inte borde gå till så. Skolan försöker hålla en dialog med berörda föräldrar och vill samarbeta. Alla föräldrar är välkomna med sina synpunkter till styrelsen menar rektorn. På frågan om tidigare klagomål svarar rektorn att saker har hanterats seriöst men att det kan ta tid innan man ser förändring. 

–  Det är inte möjligt för någon människa. Man behöver en rimlig tid att åtgärda de klagomål som finns. Jag anser att styrelsen inte har fått den rimliga tiden, säger Shiva Dabiri Martinsen.

Vi har sökt rektorn för ytterligare kommentar utan resultat. 

Sofia Tervonen & Eja Andersson

2 KOMMENTARER

  1. Jag är en av de som inte vågar lämna mitt barn pga det hen utsatts för (plus allt detta kaos) och kan säga att rektorn inte hört av sig överhuvudtaget till oss. Det är ren lögn.

Kommentarer är stängda.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami