onsdag 29 maj 2024

Predikan – Kyrkans röst i Flemingsberg

Läs också
Kvinna
Gunilla Efraimsson präst i Svenska kyrkan Flemingsbergs församling Foto: Juha Kilpi

I en tid av oro och osäkerhet erbjuder kyrkan en plats där människor kan hitta svar. Vissa söker sig till kyrkan för att få tröst medan andra söker förlåtelse. Gunilla Efraimsson är präst i Svenska kyrkan i Flemingsberg. Här berättar hon hur man skapar en predikan som ska nå människor på olika platser i livet.

Flemingsberg är ett mångkulturellt område där olika språk och kulturer ställer höga krav på predikans tydlighet. Kyrkan är en plats som ska vara tillgänglig för alla människor oavsett varför de sökt sig dit. Det är i detta som gudstjänsten och predikan får en central och viktig roll  i kyrkans verksamhet.  

Gunilla Efraimsson menar att man generellt kan skilja mellan den teologiska och den mer existentiella predikan – som i viss mån skiljer sig åt.

–Teologisk predikan fokuserar mer på att tolka bibelns mening och klargöra texten medan den existentiella fokuserar och berör människor och deras vardag. Fast båda ska ju säga något om oss och den vardag vi befinner oss i.

Den teologiska och existentiella predikan kan utifrån det här perspektivet kanske ses mer som en cirkel än två separata kategorier, som en enhet med syfte att sammanlänka Guds ord med de frågor som finns eller de behov som människor har.

Trots att predikan följer en viss struktur, där bland annat evangelietexterna är en grund, finns ett starkt samspel mellan förändringar i samhället och den funktion som predikan är tänkt att ha.

–  Man läser texterna flera gånger och sen låter man de ligga och skvalpa i bakgrunden medan man försöker göra predikan meningsfull för människor i deras vardag. Men utgår man bara från evangelierna och de gamla skrifterna så kan kan det kännas som att de talar för en annan tid.

– Samtidigt tror jag att människan inte har förändrats så mycket. Vi brottas med samma frågor som vi gjorde under Jesu tid.

Budskapet i de gamla evangelierna skrevs när världen såg annorlunda ut, men frågorna som människor ställer om sina liv, sin tro eller sina känslor är densamma. Efraimsson menar att man måste känna att predikan tar hänsyn till de krav som människor har och därigenom blir relevant. Samtidigt påpekar hon att gudstjänsten även kan vara en stund då människor kan få en paus från sina liv eller de hemskheter som äger rum.

– Det finns ingen mening med att ta upp hemskheter för sakens skull, utan de ska vara förankrade i de behov som människor har.

– Man måste fokusera mer på känslornas språk när man tar upp händelser och inte bara presentera fakta. Det är just under dessa krishändelser som vi ska ge tröst och lära oss att behålla vår mänsklighet. 

I det hela kan man se predikan som ett avancerat hantverk och som ett verktyg att möta människor i deras vardag. Kyrkan och predikan handlar om de människor i samhället som är i behov av kyrkan och inte politiska eller mina egna åsikter. 

– Det är de kristna värdena och alla människors lika värde som kyrkan ska stå på och inget annat.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami