lördag 25 maj 2024

Rekordmånga barn påverkas av vräkningar i Botkyrka

Läs också
Botkyrka utmärker sig med en kraftig ökning av vräkningar jämfört med närliggande kommuner. Foto: Krister Vikström.

Vräkningar där barn drabbas har ökat kraftigt enligt kronofogdens senaste mätningar. År 2023 påverkades 674 barn i Sverige, vilket är en ökning på 17 procent jämfört med föregående år. Botkyrka kommun har dubbelt så högt genomsnittligt antal vräkningar jämfört med Sveriges rikssnitt.

År 2007 införde den dåvarande alliansregeringen en nollvision mot vräkningar av barnfamiljer, vilket resulterade i att antalet fall minskade. 2018 vände dock trenden och enligt Kronofogdens senaste mätningar var 2023 ett kritiskt år. 

Samtidigt blev barnkonventionen en del av svensk lag år 2020. Den fastslår bland annat att barnets bästa ska beaktas i alla beslut som berör dem, men ändå ser man inga förändringar. 

Botkyrka utmärker sig med en kraftig ökning jämfört med närliggande kommuner. Enligt Kronofogdens mätningar har Botkyrkas siffror från 2023 fördubblats från föregående år. 

Pia Kjellbom, forskare och lektor vid Linköpings universitet i socialt arbete, förklarar att avslagen på ansökningar om ekonomiskt bistånd har ökat generellt de senaste åren. Hon menar att detta är en bidragande faktor till ökningen av vräkningar.

Socialtjänstens ansvar

När hyresvärdarna säger upp en familj som inte kan betala hyran kopplas socialtjänsten in, och det är den som praktiskt ska tillämpa barnkonventionen. 

Pia Kjellbom betonar problematiken med att barn inte har en direkt möjlighet att vända sig någonstans för att använda sig av barnkonventionen, utan att socialtjänsten ska fylla den funktionen. 

– Socialtjänstlagen är vårt yttersta skyddsnät och det har urholkats om vi ställer barn på gatan, säger Pia Kjellbom. 

– Det problematiska är om de vuxna inte sköter sig måste man samtidigt göra en bedömning för att beakta barnets bästa. Då kan man fundera hur kommunen faktiskt beaktat barnets bästa?, säger Pia Kjellbom.

Pia Kjellbom tillägger att ungefär 40 procent av alla barnfamiljer vräks för skulder som är mindre än 10 000 kronor. Det är därför svårt att försvara vräkningarna rent kommunalekonomiskt, eftersom boende som socialtjänsten kan erbjuda familjer ofta blir mer kostsamma för kommunen. 

Konsekvenser för barnen

När ett barn plötsligt blir utan hem påverkas de på ett annat sätt än de vuxna, förklarar Kjellbom. Om de måste flytta från sin skola och miljö förlorar de vänner och får ofta en känsla av skam och oro för den situation man befinner sig i. De får svårare att skaffa sig vänner och finna en trygg plats där de kan fokusera, vilket i sin tur kan resultera i utanförskap och att de hamnar efter skolan.   

Botkyrka kommun ställer sig kritisk till de senaste siffrorna. 

– Det handlar om enstaka fall så statistiken blir osäker om man endast tittar på föregående år. Det är för tidigt att säga om de höga siffrorna för 2023 handlar om en tillfällig avvikelse eller en trend, säger Lennart Agnén, pressansvarig i Botkyrka kommun. 

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami