lördag 25 maj 2024

Så ändrar Botkyrkas nya styre riktningen för den ekonomiska politiken

Läs också
Om Botkyrka kommuns nya styres budget klubbas igenom kommer Mångkulturellt centrum i Fittja få mindre medel. Bilden är ett montage. Foto: Mångkulturellt centrum/Aygül Kabaca, Botkyrkamoderaterna

Minskade medel till Mångkulturellt centrum men satsningar på trygghet och LSS. Det är huvuddragen i det budgetförslag som läggs fram av Botkyrka kommuns nya styre på nästa budgetfullmäktige. 

I början av november stod det klart att Botkyrka kommun för första gången på 30 år har genomgått ett maktskifte. Nu styr Moderaterna tillsammans med Tullingepartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, tillsammans med nio avhoppade socialdemokratiska ledamöter. Koalitionen kallar sig för “Botkyrkas bästa”. 

Kommunstyrelsens nya ordförande är Stina Lundgren (M). Vid sitt tillträde sa hon att den nya koalitionen kommer att styra inom ramarna för det tidigare styrets, Mittensamarbetet, budget men med några inslag av “dream wishes” från respektive parti. 

Willy Viitala (M) är ordförande för kommunens utbildningsnämnd och vice ordförande i kommunstyrelsen.  Han säger att det finns en enighet inom koalitionen bakom “drömönskningarna”. Den största budgetförändringen är en ökad finansiering till kommunens Trygghetsberedning som ska hjälpa till i det brottsförebyggande arbetet för ett säkrare Botkyrka. Beredningen inrättades efter förra höstens val och var ett beslut som alla partier i fullmäktige stod bakom. 

– Vårt budgetförslag innehåller totalt 30 miljoner extra till Trygghetsberedningen varav 20 miljoner kronor i investeringar och 10 miljoner kronor i driftsmedel. Den får en ökad tyngd på så vis, säger Willy Viitala.

Vanligtvis brukar en kommunbudget förberedas under våren för att sedan läggas fram i november. På grund av att “Botkyrkas bästa” började styra i kommunen för tre veckor sedan har de inte hunnit lägga fram en helt ny budget, enligt Willy Viitala. Förändringarna i budgeten sker därför genom att flytta ekonomiska medel mellan olika utgiftsposter. Förutom tillskottet till Trygghetsberedningen ska koalitionen även öka LSS-anslaget. För att ha råd med satsningar minskar de bland annat finansieringen till “Mångkulturellt centrum” i Fittja med ungefär 1,2 miljoner vilket är mer än en åttondel av deras budget. Centrumet driver konsthall, forskning, utbildningar och restaurang. 

– Vi har valt att fokusera mer på kommunal kärnverksamhet i stället för att lägga pengar på en kommunalt sponsrad vegetarisk restaurang i Fittja, säger Willy Viitala.

Monica Pourshahidi, verksamhetschef Mångkulturellt centrum. Foto: Mångkulturellt centrum.

Nedskärningarna kommer att göra att centrumet kommer behöva säga upp personal vilket påverkar verksamheterna. Monica Pourshahidi är verksamhetschef på Mångkulturellt centrum. 

– Den här neddragningen som det nya styret gör, det blir droppen som får bägaren att rinna över och vi hamnar i ett väldigt svårt ekonomiskt läge, säger Monica Pourshahidi. 

Budgetfullmäktige äger rum den 7 december.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami