lördag 18 maj 2024

Så arbetar kommunen för att göra Botkyrka tryggare

Läs också
Southside huserar i samma byggnad som Tumbascenen i Botykyrka kommun. foto: Asta Diawara

Botkyrka är en kommun som har satsat mycket på trygghetsarbete de senaste åren för att minska brottslighet i området. Bland annat genom fritidsgården Southside som samarbetar med skolor i kommunen

Fritidsgården Southside i Tumba har ett samarbete med lokala skolor inom kommunen.  Där de informerar om någon av deras ungdomar far illa eller är i riskzon för kriminalitet. 

Anita Hiitti som är verksamhetschef på Southside berättar under ett samtal hur samarbetet för trygghetsarbete ser ut på Southside och för ungdomarna där;

Ifall någon ungdom har ett oroande beteende på vår verksamhet kontaktar vi Botkyrka kommuns ”unga brottsutsatta”-avdelning om vi anser att en ungdom far illa och då kommer vi i kontakt med kommunen. Det är oftast enskilda fall, säger Anita Hiitti.

En man som kastar buketter istället för bomber på Southside i Tumba. foto: Asta Diawara

Det är en solig eftermiddag och fritidsgården Southside i Tumba är full av liv. Inne i verksamheten pågår det aktiviteter för fullt, med ungdomar och barn som spelar kort, leker lekar och kollar film. Arbetsledaren Busra Selek har arbetat i två och ett halvt år på Southside och trivs mycket bra där. 

– Det är ett roligt och viktigt jobb. Trivs bra på arbetsplatsen, det är en energisk och trygg plats för ungdomarna och arbetare. 

Hur hanterar ni avvikande beteende och ungdomar som är i riskzon? 

-Vi har en mycket bra kontakt till de lokala skolorna i området. När en ungdom har ett avvikande beteende eller vi misstänker att ett barn far illa är den första åtgärden att prata med barnet. Om det förekommer grövre situationer, har vi även anmälningsplikt och informerar föräldrar samt socialtjänst, säger Bursa Selek.

Busra Selek är 25 år och har jobbat på Southside i två och ett halvt år. foto: Asta Diawara

Vad har ni för värdegrund på verksamheten?

– Vi arbetar med motivationsarbete och är måna om att alla ska känna sig accepterade och välkomna på Southside. Här ska barnen känna sig motiverade, aktiva, kreativa och viktiga. Vi delar vi ut tygghetsenkäter varje år för att veta hur ungdomarna på Southside mår i förhållande till verksamheten, säger Bursa Selek.

Varje torsdag möts representanter från Botkyrkabyggen, polisen och kommunen för att gemensamt formulera en lägesbild baserat på information från respektive organisation. 

Detta arbete kallas för EST – effektiv samordning för trygghet. Utifrån den gemensamma lägesbilden planlägger dem brottsförebyggande, samordnare och trygghetsfrämjande insatser för kommande vecka. 

Denna vecka är Vendela Rupp TIB. Det vill säga tjänsteperson i beredskap för Botkyrka kommun. 

– Om vi ska beskriva vad vi jobbar med, så vill vi skapa trygga miljöer för alla ungdomar och boende. Trygghetsfältarna arbetar relationsskapande och polisen uppsökande, tillsammans med fritidsgårdar och skolfält/socialsekreterare och civilsamhällets nattvandrare. Vi bistår med CV-skrivning, genomför grillkvällar och annat, säger Vendela Rupp.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami