lördag 25 maj 2024

Så fungerar Funka-stödet på Södertörns högskola

Läs också

Studenter vid Södertörns högskola kan ansöka om stöd vid studierna om man har varaktiga hinder, exempelvis en diagnos. Både personal och studenter arbetar för att förbättra Funka-stödet.

Foto: Gustav Pettersson

CAMPUS. Nästa vecka hålls det första årsmötet för att skapa en Funka-förening på Södertörns högskola. Syftet med föreningen är att kunna påverka högskolan så att studenterna som behöver kan beviljas tillgång till Funka-stöd.

Sanna Syeda Foto: Privat

Sanna Syeda är student vid Södertörns högskola och berättar hur hon vill att saker ska bli mindre “diffust” när det gäller Funka. För att uppnå det här vill hon starta en Funka-förening.

– Jag ville ha kontakt med studenter med Funka-intyg, för att komma i kontakt med andra studenter med samma diagnoser, och för att kunna bolla idéer för hur man kan förbättra Funka-stödet, berättar Sanna.

Anna Lok är handläggare och samordnare av stöd till studenter med funktionsnedsättningar på Södertörns högskola. Hon berättar om olika vanliga anledningar varför studenter behöver stöd. Men allt stöd är inte tillgängligt för alla former av hinder. Ett exempel som ges är att en bruten hand. Det är inte ett skäl till att en student kan ta del av Funka, utan vikten läggs på varaktiga hinder.

– Dyslexi är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna som studenter söker stöd för. De grupper som ökar mest är ADHD, ADD, Autismspektrumtillstånd, och psykisk ohälsa, berättar hon.

Anna berättar att hon tror att engagerade studenter som Sanna bidrar till att fler studenter kan få bättre hjälp med Funka. Andra student-till-student stöd är exempelvis mentorsstödet som innebär att en student hjälper andra studenter att strukturera och schemalägga sina studier på ett bättre sätt.

En mentor är studenten Frank Rissanen som har arbetat med det här under tre terminer på Södertörn. Han berättar om ett annat mentorsrelaterat stöd som kallas för ”Drop-in mentor”, som någon som ansöker om mentorsstöd kan ta del av då man väntar på att bli tilldelad en mentor.

För en fullständig lista av de hjälpmedel som finns se högskolans hemsida. För att få ta del av stödet gäller det att man har ett varaktigt hinder och då kan man kontakta Funka-avdelningen på högskolan för hjälp.

Årsmötet hålls måndagen 5 december kl 15:30 – 17:30 

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami