söndag 26 maj 2024

Så ska Botkyrka stoppa våldet i skolan

Läs också
Foto: Pressbild Tåget

En skola fri från våld är målet för Botkyrka kommuns våldsförebyggande program ”Tåget”. Personal, barn och vårdnadshavare ska  uppmärksamma de normer  och beteenden som finns, för att gemensamt förebygga våld i skolan.

Socialtjänsten i Botkyrka kommun tog 2012 emot signaler från olika håll om att det rådde ett hårt klimat bland barn och unga i kommunen. Problematiken lyfts av såväl skolor som fritidsverksamheter, men även från de unga själva. 

Elever tog allt oftare till verbal och fysisk våld i kontakt med varandra  vilket uppmärksammade behovet av ett nytt initiativ – då startade Tåget.

Rafelle Azzawi arbetar som samordnare på Våldspreventivt center i Botkyrka kommun. Tidigare arbetade hon som elevhälsosamordnare och kurator på en skola där Tåget bedrevs och var ansvarig kontaktperson för programmet på skolan.

– Vi gör en förändringsresa som kan liknas vid en tågresa. Vi alla hoppar på vid olika stationer, men mot samma mål – en slutstation fri från våld, säger Azzawi Rafelle.

Tåget är ett våldsförebyggande program för de yngre årskurserna från förskola till årskurs sex. Programmet syftar till att utbilda i olika teman kopplade till fyra våldspreventiva principer: att vara en aktiv åskådare, som på olika sätt agerar, att våga utmana stereotypa könsnormer, att vara goda förebilder och att skapa trygga relationer.

Passagerarna består av elever, personal och vårdnadshavare. Stationerna representerar allas olika bakgrunder, erfarenheter, värdegrunder och förståelse för våldets olika former.

– Somliga av oss har kanske mer kännedom om våldsprevention och vilka normer som upprätthåller det än andra och kanske hoppar på stationer som är närmre slutstationen.  Ibland åker man hela vägen, ibland behöver man hoppa av, ibland hoppar man inte på alls – men tåget fortsätter åka mot det långsiktiga arbetet, berättar Azzawi Raffelle.

När Karolinska Institutet på uppdrag av Länsstyrelsen utförde en utvärdering av Tåget 2017 och intervjuade personal och barn om upplevelsen av Tåget, var många nöjda. Styrkor som lyfts fram av skolpersonalen var att det gemensamma språket och övningarna bygger upp en gemenskap i gruppen samt ger en ökad stolthet och trygghet hos eleverna och tillit till att de kan förändra och våga säga ifrån. Dessutom visar enkäter som personalen fyllde i att mobbning/våld var ett mindre problem efter Tåget än innan och att barnens trivsel samt insatser mot mobbning ökat något. Insatser som Tåget visar sällan några stora effekter på kort sikt, utan först på längre sikt.

Tåget jobbar utifrån modellen som beskrivs ovan. Grafik: Tåget / Golbarg Parvardeh Yarandpour

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami