torsdag 30 maj 2024

Så ska Huddinge bli tryggare

Läs också
Trygghetsinsats i Skogås. Foto: Ingalill Söderberg

Rädslan att gå ut på kvällarna eller tänka om när man ska välja resväg hem på grund av oro är ett problem som växer. Huddingepolitikern Ingalill Söderberg (DP) berättar om hur kommunen arbetar för ett tryggare Huddinge.

Flemingsberg är ett av de områden där huddingeborna känner sig otrygga. Foto: Hanna Brante

Många huddingebor upplever oro och väljer att inte gå ut på kvällarna visar den årliga trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet.

Även livskvaliteten påverkas till det sämre på grund av detta. I Facebookgruppen Vårt Eget Huddinge är meningarna delade där vissa känner att de inte påverkas alls av att de skulle känna oro. Medan andra tycker att det kan vara jobbigt att gå ut på kvällarna och undviker att göra vissa saker de annars gärna hade gjort. Här är det även tydligt att de flesta som känner att oron påverkar deras beslut är kvinnor vilket ligger i linje med BRÅs statistik som visar på att kvinnor känner större oro än män. 

Vissa områden upplevs som mer otrygga än andra. Bland annat Flemingsberg och Visättra. 

Kommunen jobbar för att stärka tryggheten och har tidigare satt upp lampor i bland annat gångtunnlar och andra områden som upplevs som mörka och otrygga. Även namn har givits till platser som tidigare var namnlösa. Tanken är att man ska känna sig tryggare om man har ett namn att uppge till räddningspersonal om någonting skulle hända. Ingalill Söderberg, politiker och förtroendevald för Drevvikenpartiet ansvarar för trygghetsfrågor i Huddinge och menar att en av de viktigaste åtgärderna som görs i Huddinge är samarbetet mellan olika aktörer. Huddinge har ett samarbete med polisen, räddningstjänsten och fastighetsägare vilket är viktigt för att få en bra bild över tryggheten i kommunen. Varje vecka görs en rapport om det senaste läget i varje område. 

– Alla kommuner har inte det här samarbetet och tar inte det här ansvaret för tryggheten så som vi i Huddinge gör. Vi jobbar mycket för att få en bra bild över situationen i varje område. Men det finns såklart svårigheter. Man kan aldrig förutspå vad som ska hända nästa vecka och gängen som härjar i vissa områden flyttar så klart på sig. Och det kan vara svårt att komma åt, menar Ingalill Söderberg. 

Ingalill Söderberg Kommunalråd DP med ansvar för trygghetsfrågor. Foto: Lasse Reuterberg

Huddinge är inte bara närvarande på utsatta platser utan jobbar också med förebyggande metoder. De har bland annat familjerådgivare, fritidsaktiviteter för unga på fritidscenter och föräldrautbildningar för alla åldrar. 

– Vi har ju sommarjobben där man städar på gatorna och målar med mera. Det är en väldigt bra insats eftersom ungdomarna får möjligheten att ta hand om sitt område, säger Ingalill Söderberg. 

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami