torsdag 30 maj 2024

Så ska kommunen lösa planbristen

Läs också
Foto till vänster: Hanna Auramenka, Pexels. Till höger: Caroline Frank. Foto: Amanda Klevbo.

Huddinge är en snabbt växande kommun, detta gör att behovet av ytor för idrott, motion och spontanaktiviteter av olika slag växer. I kommunen har det länge funnits en brist på fullstora fotbollsplaner. Nu har kommunen startat en process för att möta behoven. 

Fullstora 11-manna fotbollsplaner är något Huddingeborna har efterfrågat under en längre tid. Statistik visar dessutom att behoven finns. I ett tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsnämnden i Huddinge kommun framgår det att i jämförelse med andra kommuner, har Huddinge det lägsta antalet konstgräsplaner per 10 000 invånare. 2,4 planer per 10 000 invånare under 2019. Grannkommunen Haninge har det dubbla. 

Samma brist gäller för inomhushallar med fotbollsplaner med konstgräs. Huddinge har ingen inomhushall, samtidigt som till exempel grannkommunen Botkyrka har två.

I ett inlämnat Huddingeförslag som skrivits under av fler än 100 Huddingebor efterfrågas en fullstor 11-spelarfotbollsplan i projekt Sjödalen, i centrala Huddinge. Förvaltningen har ställt sig positiv till förslaget. Men mycket pekar på att det istället blir en 7-spelarplan på en skolgård som ska byggas.

Caroline Frank, verksamhetschef för idrott och anläggning på Huddinge kommun håller med om att det finns ett behov av fullstora planer i Huddinge kommun. Hon är medveten om att Huddinge kommun har färre 11-spelsplaner per 10 000 invånare jämfört med många andra kommuner som Haninge, Nacka, Järfälla, och Sollentuna.

– Det finns absolut ett behov av fullstora fotbollsplaner, säger Caroline Frank.

Samtidigt menar hon att det kan finnas anledning för Huddingeborna att börja se ljuset i tunneln vad gäller nybyggen av fotbollsplaner. Arbetet ska enligt henne vara påbörjat för hur de ska kunna utveckla detta i framtiden.

–  Vi kommer nu under 2023 kartlägga vad vi har i form av idrottsytor. Under år 2024 ska vi också göra ett strukturprogram där vi bland annat kommer ta reda på var behovet finns för fotbollsplaner, säger Caroline Frank.

Syftet med strukturprogrammet är att förtydliga Huddinge kommuns viljeinriktning inom ett visst verksamhetsområde gällande den fysiska planeringen av verksamhetslokaler. Strukturprogram är en viktig del av kommunens samhällsplanering.

Teodor Lindberg

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami