söndag 26 maj 2024

SH-forskare släpper bok för tonåringar

Läs också
Jonas Lindström. Foto: Anna Hartvig.

Jonas Lindström är lektor och filosofie doktor i sociologi på Södertörns högskola. I början av april släppte han en ny bok som handlar om segregation: “Segregation – en viktig samhällsfråga”, med unga som målgrupp.

Segregation är ett aktuellt samhällsproblem i Sverige och många andra länder. En avhandling från Göteborgs universitet visar att socioekonomisk segregation är den huvudsakliga anledningen till skillnader i elevers studieresultat.

I Jonas Lindströms nya bok försöker han beskriva segregationen för en tonårig publik.

Jonas Lindströms forskning om segregation började för över 20 år sedan. Det var i samband med att han som magisterstudent fick möjlighet att utvärdera storstadssatsningen och regeringens satsning för att motverka segregationen.

– Jag tyckte det var så många intressanta frågor och funderingar kring detta och fortsatte på den banan, säger han.

Det som Jonas Lindström försöker lyfta fram mycket i sina böcker är missförståndet kring segregation. Han säger att man ofta nästan enbart talar om särskilda områden och grupper med fokus på invandrare och icke-svenska. Han säger att när man tänker på mekanismer som gör att segregationen uppstår så ser man att det är ett samhällsproblem och inte ett förortsproblem.

– Den vardagliga debatten handlar om att man ska lösa situationen. Det handlar inte bara om den etniska segregationen, men den är i fokus för att den är synbar på ett annat sätt. Det socioekonomiska kanske mer förklarar vissa mekanismer. Man måste se det som ett växelspel. Det handlar inte bara om det ena eller det andra, säger han.

Lindström förklarar att målgruppen för boken är elever på högstadiet, upp till första året på gymnasiet. Under hans 20 undervisande år på högskolan har Lindström tagit emot många kommentarer och frågor från elever om varför det han föreläser inte tidigare blivit upplyst i skolan. 

– Unga läser om dessa problem dagligen. Det finns många generaliseringar och fördomar. Det här kopplas på olika sätt till segregationen som samhällsproblem. Jag tror det är bra att de får en dos reflektion kring detta. Att de får verktyg för att dra sina egna slutsatser, säger han.

Hur är det att skriva en vetenskaplig bok för en tonårig målgrupp?

– Det är klart att det är en utmaning men jag tycker också att det är roligt. Jag har en drivkraft att försöka skriva på ett enkelt sätt om komplexa samhällsproblem. Att försöka nå ut till människor som inte läser om dessa begrepp i normala fall. Vi och dem problematiken finns överallt i samhället, säger han.

Tror du att medierna kan ha bidragit till att öka segregationen?

– Någonstans tror jag att mycket av det som skrivits senaste 50 åren har bidragit till att folk har fått uppfattningar som inte alltid stämmer överens med verkligheten. Men det är komplext, naturligtvis måste medierna skildra verkligheten. Visst det finns problem, men det är inte platserna i sig som är problemet, säger han.

Jonas Lindström säger att det huvudsakliga han vill att unga tar med sig är att de ska få en inblick i att saker inte alltid är som man tror, och att man ska vara vaksam med vilka som säger vad.

– Fundera lite på sin egen roll. Ingen kan stå helt utanför det här med segregation. Alla har vi behov av någon form av identitet och gemenskap, säger han.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami