onsdag 29 maj 2024

Sjuksköterskebristen påverkar studenterna på RKH

Läs också
Sjuksköterskebristen känns av redan under utbildningen när blivande sjuksköterskor ska ut på praktik Bild: Kaisa Rasmuson

Det råder sjuksköterskebristen på vårdcentraler trots att många väljer att gå sjuksköterskeprogrammet. Vissa hoppar av utbildningen efter praktiken eller söker sig till andra yrken efter examen.

Braulia Tavares går sin tredje termin på sjuksköterskelinjen. Hon har hittills haft två praktiktillfällen och anser att praktiken är viktig för att testa på arbetslivet. 

Braulia Tavares har märkt av att blivande sjuksköterskor hoppar av redan vid utbildningen runt praktiken på grund av stress och dåliga arbetsförhållanden Bild: Kaisa Rasmuson.

– Av egen erfarenhet vet jag att vissa hoppar av utbildningen efter första praktiktillfället. Yrket har inte varit som förväntat och det är stressigt med dåliga arbetsförhållanden, säger Braulia Tavares.

“Det är under praktiken som studenten ser sjuksköterskebristen” Bild: VFU

Studenterna får se den verkliga arbetsmiljön som de kommer att jobba i under praktiktillfällena, säger Marlene Juhl, ordförande för Vårdförbundet. 

– Det är under praktiken som studenten ser sjuksköterskebristen och detta påverkar deras syn på yrket. Många studenter överväger att byta jobb eller hoppar av utbildningen, säger Juhl. 

Carina Faag menar att skolan arbetar ständigt för att säkra praktikplatser åt studenter Foto: Sören Andersson Copyright Sören Andersson

Carina Faag, adjunkt på högskolan berättar att Röda korsets högskola ständigt jobbar på att praktiktillfällena ska vara så bra som möjligt för studenterna. Om ett sjukhus inte kan ta emot studenter, då placeras studenterna på andra platser. 

– Vi har ett kontrakt med alla VFU-platser och vi som högskola har skyldigheter att ge bra förutsättningar för studenten att kunna praktisera. Samtidigt har VFU-platserna skyldighet att göra vad som krävs för studenten under praktiken, säger Faag. 

En annan faktor som påverkar studenternas utbildning under praktiken är att det inte finns tillräckligt många utbildade handledare. Det finns inga krav att det ska finnas utbildade handledare på praktikplatserna som studenterna ska praktisera på. När det inte finns tillräckligt många utbildade handledare kan detta skapa en konsekvens för studenterna i deras utbildning.

– Outbildade handledare litar inte på studenten vilket leder till att många studenter inte får möjlighet att få prova på yrket på riktigt. Detta gör att det finns en risk att studenterna får olika erfarenheter och utbildning, säger Juhl.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami