tisdag 21 maj 2024

Skarp kritik mot Botkyrka kommun: “Det visas inget intresse”

Läs också
Bild på Tullinge station
Tullingebor uttrycker missnöje över kommunens prioriteringar. Foto: Klara Carlsson

Kritik riktas mot Botkyrka kommun. Vissa Tullingebor anser att de inte prioriterar Tullingeområdet. Anders Thorén, ledare för Tullingepartiet, menar att kritiken har pågått under en längre tid. Missnöjet handlar bland annat om att förskolan Bikupan hotas av nedläggning samt att buss 722 ställts in.

– Jag har bott i Tullinge i 50 år. Det visas inget intresse och det verkar väldigt rörigt i kommunen, berättar en Tullingebo. 

I mars publicerade tidningen Mitt i en artikel om att förskolan Bikupan riskerar att läggas ned. Berörda föräldrar till barn som går på förskolan är kritiska till förslaget. Förhoppningen hos föräldrarna är att kunna påverka kommunens politiker till att skrota förslaget. Den 11 december stod det även klart att SL ställde in buss 722 i Tullinge, vilket har påverkat många personers restider i vardagen. 

– Indraget av bussen har påverkat mina restider till jobbet. Jag tror det handlar om att Botkyrka kommun är för stor, vilket gör att fokuset läggs på de utsatta områdena. Det är också svårt att uppnå gemenskap i en så stor kommun, menar en invånare från Tullinge.

Tullingepartiet störst i området

Missnöjet hos invånarna i Tullinge speglar också närområdets lokala politik. I kommunvalet 2022 fick Tullingepartiet, vars målsättning är att Tullinge ska bli en egen kommun, 44 procent av Tullingebornas röster. Anders Thorén som är partiledare för Tullingepartiet, menar att framgångarna i kommunvalet är en bekräftelse på att invånarna vill ha en förändring: 

– Det har varit så här under en lång tid, vilket är anledningen till att Tullingepartiet finns. Att lokala partier bildas är ofta ett tecken på missnöje bland områdets medborgare. 

Men Anders Thorén hoppas på förändring. Som krav för att ingå i styret för Botkyrka, blev Tullingepartiet lovade en egen kommundelsnämnd. Nämnden förväntas vara klar under 2025 och kommer ge Tullinge bestämmanderätt över vissa kommunala uppdrag.

 – Kommundelsnämnden kommer att bidra till högre närdemokrati. Vår förhoppning är att personerna som sitter i nämnden kommer kunna bidra med mer kunskap, åsikter och synpunkter som berör just Tullinge, förklarar Anders Thorén.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami