lördag 25 maj 2024

Skogåsprästen: “Det ligger i vårt DNA att mötas”

Läs också
Foto: Alex Rodriguez
Delar av den kristna rörelsen har varnat för att religionsfriheten hotas av kravet på vaccinbevis. Svenska Kyrkan i Trångsund/Skogås undviker vaccinbevis i största möjliga mån. Men vid ett fåtal större evenemang kräver man ändå att kyrkobesökarna är vaccinerade – för barnens skull.

Sedan den 1 december gäller att alla lokaler som tar in fler än 100 besökare behöver anpassa sin verksamhet, antingen genom att kräva vaccinbevis eller att se till att större avstånd hålls. Såväl Sveriges Kristna Råd och ärkebiskop Antje Jackelén har uttalat sig kritiskt om införandet av vaccinbevis i religiösa samlingslokaler. Man menar att religionsfriheten skyddas i grundlagen och att kyrkoverksamhet därmed skiljer sig på ett avgörande sätt från andra som omfattas av de nya kraven, som till exempel teater och idrott. 

För Jerker Ekvall, församlingsherde i Trångsund och Skogås, är det viktigt att alla människor ska vara välkomna i kyrkan. 

–Vi har fram tills nu aldrig frågat någon kyrkobesökare om den är vaccinerad, varken vid gudstjänster eller andra verksamheter.

Eftersom det i församlingen finns en kyrkolokal, Mariakyrkan i Skogås, som är så stor att klart fler än 100 personer ryms, har de dock behövt ta ställning till de nya reglerna om vaccinbevis. 

– Vi har landat i att det finns ett fåtal evenemang som inte går att genomföra på ett bra sätt om vi inte är fler än 100, och då kommer vi att tillämpa vaccinbevis. I Mariakyrkan handlar detta den närmsta tiden om vår julkonsert den 11 december, säger Jerker Ekvall.

Foto: Alex Rodriguez

Han betonar att man i största möjliga mån undviker att kräva vaccinbevis. Vid det traditionsenliga julkonserten är dock barnkörerna något som många familjer kommer till kyrkan för att se. Utan vaccinbevis hade man behövt neka många av barnens familjemedlemmar i dörren.

–Barnen har sett fram emot framträdandet under lång tid. Kyrkan väljer därför att se till barnens perspektiv och genom att använda vaccinbevis får vi in fler personer i lokalen.

Jerker Ekvall förklarar att man behövt väga friheten att utöva sin religion anonymt mot risken att bidra till ökad smittspridning, på båda områdena har kyrkan ett samhällsansvar. 

– Det ligger i de kristnas DNA att mötas, i mötet med varandra och med Gud. Att få göra det tillsammans är vad det innebär att vara kyrka. 

Samtidigt måste kyrkan förhålla sig till samhället man ingår i och den påverkan som en ökad smittspridning kan ha på människors liv och lidande.

– Gud verkar på många sätt och vi måste bejaka även den moderna läkarvetenskapen, också det är en gåva. Gud vill liv och hälsa.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami