lördag 25 maj 2024

Snart byggs 800 studentbostäder vid campusområdet

Läs också
Utbyggnaden av campus Illustration: Tovatt Architects and Planners

I campusområdet på Flemingsberg kommer det att börja byggas nya studentbostäder om ett år. Dessutom ska en helt ny entre vid rulltrappshuset uppföras.

Det planeras 800 nya forskar- och studentbostäder i campusområdet Flemingsberg. I detaljplanen finns också en byggrätt att kunna bygga ut det befintliga rulltrappshuset vid Flemingsberg station med två nya hissar. 

– Studentbostäderna är det vi ska börja med, det är påskrivet och klart. Detaljplanen blev nyligen godkänd, därför hoppas vi på att det kan börja byggas 2024, men det vet man inte förrän man sätter spaden i backen. Entrebyggnaden finns bara som vision just nu, säger Ronnie Claesson, förvaltare på stiftelsen Clara. 

Grind tillhandhåller frågor kring detaljplanerna för de nya studentbostäderna och det planerade entreprojektet Bild: Trafikverket Press

David Grind, biträdande samhällsbyggnadsdirektör på Huddinge kommun, nämner dessutom ett annat projekt i detaljplanen där Trafikverket ska bygga en utfart från Huddingevägen till det nya campusområdet. 

– Tanken är att man ska få en av- och påfart genom det nya studentområdet och även andra sidan till Björnkulla, säger David Grind.

Det finns även en tanke att ändra den nya éntren till skolan men också att bygga om den befintliga bron som sträcker sig till campusområdet. I dagsläget finns enbart en framtagen visionsbild av den nya éntren och detaljplanen har precis påbörjats. 

– Nästa steg i entréprojektet är att ta fram ett förslag som skickas ut till samråd. Bland annat får Södertörns högskola säga om de tycker att förslaget ser bra ut eller om det finns ändringar som skulle kunna göras. Därmed kan stiftelsen se hur långt bort processen är. Men i dagsläget är det svårt att ge svar på exakt när entrébygget påbörjas, säger Grind. 

Stiftelsen Clara
Stiftelsen Clara är fastighetsägare på campusområdet. Stiftelsen finns för att främja miljön på Södertörns högskola. Den påbörjade planeringen om det nya campusområdet inleddes 2017. I den framställda visionen berättar stiftelsen att framtidens campusområde ska utforma sig som en centralpunkt för både boende och arbetare. 

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami