lördag 25 maj 2024

Södertörn visar vägen till jämställdhet

Läs också
Södertörn visar vägen till jämställdhet
Södertörn visar vägen till jämställdhet. Foto: Nick Youngson

Södertörns högskola har tagit större kliv i arbetet mot jämställdhet bland anställda jämfört med KTH och Stockholms universitet. Det visar ny statistik som Nytt i Flempan tagit del av.

I enlighet med de regeringsuppdrag som gått ut till Sveriges lärosäten, har Södertörns högskola fortsatt sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Högskolan skriver i sin årsredovisning att en arbetsgrupp arbetat med att ta fram en jämställdhetsintegreringsplan för 2021–2022 som rektorn beslutat om. Årsredovisningar för 2021 från Stockholms tre största universitet visar att Södertörn är mest jämställt. 

Södertörns högskolas samordnare för jämställdhetsintegrering, Mats Bergman, förklarar vad han tror är anledningen till att Södertörn kommit längre i arbetet med jämställdhet bland anställda än KTH och SU. 

– Det beror delvis på vilka ämnen som är tunga på högskolan. Samhällsvetenskap, humaniora och medicin har bättre balans mellan kvinnor och män än naturvetenskap och teknik. Vi är också ett nyare lärosäte och har därmed inte gamla strukturer som sitter i väggarna, säger Mats Bergman.  

I samtliga anställningskategorier vill högskolan nå en jämn könsfördelning. En kategori där andelen kvinnor och män ligger mellan 40 och 60 procent anses vara en jämn könsfördelning. Det lyckades högskolan med på ett allmänt plan, även om det var ojämnt inom en del kategorier. 

Bland annat i tjänstekategorin “Professorer” är skillnaden stor mellan de olika högskolorna. På KTH är andelen manliga professorer betydligt större än andelen kvinnliga, och högskolan når inte en jämn könsfördelning. SU håller sig inte heller inom ramarna för vad som anses vara jämställt.

I kategorin “Lärare” ser det liknande ut, även här är KTH långt ifrån en jämn könsfördelning. Stockholms Universitet är mer jämställt än KTH, däremot når inte universitetet riktigt upp till samma nivå som Södertörn.

Skillnaden är stor mellan de olika högskolorna.
Även i kategorin lärare ser det liknande ut.

Mats Bergman upplever en del utmaningar inom området.  

– En del frågor inom området, såsom obalanserad rekrytering till utbildningar, är svåra att jobba med, eftersom det påverkas så starkt av värderingar som finns ute i samhället.

Mats Bergman menar även att samhällsutvecklingen har en betydelse. 

– Vi har anställt vår personal senare, och utvecklingen går trots allt i rätt riktning. Jag tror även det beror lite på att vi faktiskt är duktiga på jämställdhet. 

Enligt Södertörns högskolas inriktningsbeslut 2022, ska man arbeta vidare med jämställdhet och har bland annat som mål att minska könsobalanser. Framförallt i de yrkesgrupper och på de avdelningar där skillnaden är som störst.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami