lördag 25 maj 2024

Stigmat kring funktionsnedsättningar nästan borta

Läs också
Samordnare Kristin Rosén på studentavdelningen. Foto: Eleonore Bäcklin Kock

Stödverksamheten Funka på Södertörns högskola kan se att fler med funktionsnedsättning söker sig till högskolan, men också att stigmat är på väg att försvinna. Samordnare Kristin Rosén berättar om hur stödet hjälper studenterna.

De senaste fem åren har behovet av stöd kopplat till varaktiga funktionsnedsättningar fördubblats bland studenterna på Södertörns högskola. På Nais (Nationellt informations- och informationssystem för samordnare) har antalet ansökningar för stöd i utbildningen ökat från 360 ansökningar år 2019 till 724 ansökningar år 2023. Södertörns högskola erbjuder stöd i form av individuell handledning, kurser och hjälpmedel för studieteknik hos Funka.

Ökad öppenhet

Den största ökningen av stöd ägde rum under pandemin när fler valde att söka sig till utbildningar, men Funka anser att ökningen även kan bero på att stigmat kring funktionsnedsättningar nästan försvunnit.

– För tio år sedan var studenterna väldigt måna om att vara anonyma och måna om att det inte påverkar betyg eller examensbevis. Idag är studenter mycket mer öppna med sin funktionsnedsättning, säger Kristin Rosén, samordnare på Studentavdelningen. 

En annan faktor är också att man nu kan ansöka om stöd digitalt, tidigare ansökte man med blankett. Ökningen har gjort att skolan har kunnat öka sina resurser med handläggare. För tre år sedan fick Funka en tredje handläggare. 

Här är efterfrågan av stöd störst

Det vanligaste stödet som beviljas hos Funka är anpassning vid salstentor. Det vill säga förlängd skrivtid, sitta i mindre grupprum eller använda dator vid salstenta. Men det finns även andra stöd som att få anteckningar och regelbundna uppföljningar.

– Är man studieovan kan man tänka sig att salstentan är väldigt symbolisk för en examination på högskolenivå. Att det känns läskigt att det är ett stort rum och många som sitter där, det blir mer allvarligt på något sätt och då kanske man tenderar att tänka att jag behöver nog stöd där, säger Kristin Rosén.

Du kan söka stöd när som helst

Från att man ansöker vid terminsstart är handläggningstiden cirka två veckor. Men man kan söka när som helst under sin studietid och då är handläggningstiden kortare. 

– Det kan vara så att man börjar utan stöd för man känner att det kommer gå jättebra, men så kommer man upp på B- och C-nivå och känner att man nu ska koordinera de stora kurserna med mycket litteratur och nu behövs extra tid, säger Kristin Rosén.

Det är inte bara på Södertörns högskola man ser denna ökning. Enligt Stockholms universitets årsredovisning 2021 och 2023 är ökningen av stöd nästan 40 procent från 2019 till 2023 för alla lärosäten i Sverige. 

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami