måndag 22 april 2024

Stockholm Explorative Talks inspirerar på campus Södertörn

Läs också
Walid Al-Saqaf och Nina Gårevik med flera på plats under konferensen. Foto: Clément Morin

I november gick den femte upplagan av Stockholm Explorative Talks (SET) av stapeln. Stockholms Akademiska Forum, Stockholms stad och arton lärosäten bjöds in till gränsöverskridande samtal om akademins roll som brobyggare i en polariserad tid. Två av deltagarna var Nina Gårevik och Walid Al-Saqaf från Södertörn.

Nina Gårevik, foto: Fredrik Persson

Som PhD och lärare i psykiatrisk omvårdnad på Röda Korsets Högskola är Nina Gårevik van att komma noggrant förberedd. Men när hon lämnade Södertörn för att ta sig till Stockholm Explorative Talks visste hon inte vem hon skulle samtala med eller vad de skulle prata om.

– Det var både spännande och ansträngande med ett så förutsättningslöst och oförberett samtal. Nästan som att umgås vid en middag hemma, fast med publik, säger Gårevik.  

Gruppen bestod av en handfull forskare inom vitt skilda områden: journalistik, psykiatri, konst och ekonomi. Samtalen spände över ämnen som konflikt, konst och mat.

Walid-Al Saqaf, foto: pressbild

Walid Al-Saqaf, docent och lektor på Södertörns högskola, deltog också i samtalet. Även han kände viss oro inför mötet som inte föregicks av någon presentation och saknade ett uttalat mål. 

– Vi tvingades ut ur vår komfortzon och in i ett uppriktigt samtal om svåra frågor. Till exempel den israelisk-palestinska konflikten och hur EU hanterar Rysslands krig mot Ukraina. Men det öppna formatet var stimulerande. Det blev ett rikt och tankeväckande samtal, säger Walid Al-Saqaf.

På Stockholms Akademiska Forum beskriver man ambitionen med de “explorativa samtalen” som ett återvändande till det akademiska samtalets ursprung. Att samla forskare för öppna samtal kring aktuella ämnen och utmaningar centrala för samhället. 

Nina Gårevik blev positivt överraskad. Hon tror att SET stärker Stockholm som akademiskt föredöme internationellt. Att lärosätena på Södertörn också kan fördjupa samarbetet under mindre prestationsinriktade former är hon övertygad om.

– Det ostrukturerade och icke givna har stor potential. Lyssna på konstnärerna och poeterna! Konst och vetenskap hör ihop. Jag tror verkligen att det går att bygga broar och ha meningsfulla utbyten på nya sätt. Även kring laddade frågor, säger Gårevik.

Walid Al-Saqaf instämmer. Han tror att utbildningarna har allt att vinna på att komplettera det akademiska arbetet med fler spontana samtal och personliga möten.

– Att inkludera personer vi annars aldrig skulle ha pratat med och tala ur hjärtat. Jag är säker på att det övertygar mer än de färdigpaketerade berättelser vi är vana att servera.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami