söndag 19 maj 2024

Stort hållbarhetsprojekt för kommunens fastigheter

Läs också
Karl Samuelsson, energiprojekt Huddinge.
Karl Samuelsson, projektägare på energiprojektet. Foto: Ola Jacobsen

Huddinge Samhällsfastigheter påbörjar snart en viktig del i sitt arbete för att bidra till Sveriges och EU:s klimatmål. Med hjälp av ett EU-bidrag på cirka 15 miljoner kronor ska de hitta energisnåla lösningar – och i förlängningen skapa en bättre inomhusmiljö för Huddingebor.

Huddinge Samhällsfastigheter äger och förvaltar merparten av Huddinges skolor, äldreboenden, idrottshallar och fritidsanläggningar. Efter en lång ansökningsprocess stod det i november 2023 klart att det kommunägda fastighetsbolaget är ett av de första i Sverige som får finansiellt stöd genom ELENA (European Local Energy Assistance). Stödet är en del av EU:s arbete för främjandet av energieffektivitet och förnybar energi och uppgår till cirka 15 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att utreda bolagets möjligheter till minskad energianvändning. Det blir ett omfattande arbete som påbörjas inom de närmaste veckorna. 

Bidrar till att nå klimatmål

Frida Gustafsson, projektledare på Huddinge Samhällsfastigheter, ser fram emot att komma igång.

– Vi har länge arbetat för minskad klimatpåverkan på olika sätt. För att klara av omställningen behöver vi minska vår totala energianvändning. Det kräver flera olika typer av åtgärder, exempelvis fläktbyten, tilläggsisolering och nya styrsystem. Med hjälp av stödet från ELENA kan vi anlita den expertis som krävs för att hitta rätt lösningar, säger hon.

Hur stora minskningar som blir möjliga återstår att se, men Huddinge Samhällsfastigheter har en preliminär långsiktig målsättning. 

– Ambitionen är att vi ska minska energiförbrukningen till 120 kilowattimmar per kvadratmeter till år 2030, berättar projektägare Karl Samuelsson. 

Det är en minskning på cirka 25 procent sett till nuvarande förbrukning. Detta ska underlätta övergången till solenergi, som spelar en central roll i bolagets arbete för att bidra till Sveriges och EU:s klimatmål. 

Foto: Ola Jacobsen
Foto: Ola Jacobsen

Bättre skol- och arbetsmiljö

De energieffektiviserande åtgärderna kan även ha andra fördelar, menar Frida Gustafsson.  

– Innan utredningarna är färdiga är det förstås svårt att säga exakt vilka åtgärder som blir aktuella. Dock är det troligt att det kommer att innefatta byten av exempelvis ventilationsfläktar i flertalet fastigheter. Med nya och bättre fläktar blir inomhusluften bättre för elever, personal och andra som vistas i våra lokaler, förklarar hon.

– Dessutom, tillägger Karl Samuelsson, gör vi oss mindre känsliga för prissvängningar på energi- och värmemarknaden genom att minska mängden inköpt energi och värme. Det gynnar även dem som hyr våra lokaler.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami