lördag 25 maj 2024

Studieverkstan – ditt stöd i studierna

Läs också
Studenter kan få hjälp hos Studieverkstan på Zoom och på plats. Foto: Nytt i Flempan

Måndag till fredag kan studenter från SH, SMI och RKH få hjälp av Studieverkstan i biblioteket på plan 5. Verksamheten är till för dig som undrar över något eller sitter fast och behöver en knuff i rätt riktning. 

Verksamheten erbjuder hjälp för de som studerar på Södertörns högskola, Röda Korsets högskola samt Stockholms Musikpedagogiska Institut. Studieverkstan har tillsammans med biblioteket även varit med och tagit fram guider för hur man refererar enligt olika referenssystem.

Studieverkstan erbjuder handledning samt kurser inom bland annat akademiskt skrivande, studieteknik samt hjälp med grammatik för studenter med svenska som andraspråk. Lotten Kågerman är en av dem som arbetar med att handleda studenterna på campus.

– Själva grundstommen i vårt arbete är handledningen, men studenter kommer även hit för att bolla idéer kring sina texter med oss. Det är däremot viktigt att studenterna vet att vi inte är deras lärare och att vi därför inte kan ge klartecken. Vi är här för att erbjuda verktyg och hjälpa dem att komma på rätt spår.

Lotten Kågerman är adjunkt och har arbetat på Södertörns högskola sedan 2012. De senaste åren har hon ägnat sig åt att hjälpa studenterna på Södertörn med bland annat handledning i studieteknik.

Lotten Kågerman är en av dem som hjälper studenter med olika frågor. Foto: Nytt i Flempan

– Det är vanligt att studenter vill ha hjälp med grammatiska frågor. Men det absolut vanligaste är att studenter kommer hit med frågor de egentligen själva redan har svar på. Då hjälper vi eleverna att komma på rätt spår, att tänka färdigt.

Som student får du i regel inte boka handledning mer än fyra gånger per termin.

– Anledningen är att studenterna inte ska komma till oss med samma text mer än två gånger. Vi läser dessutom max tre sidor ur en text. Efter att vi tillsammans med studenten gått igenom vad som kan förbättras, ska studenten själv arbeta vidare med sin text. Det är som sagt studenterna själva som ska göra jobbet.

Studieverkstan har bokningsbara tider för handledning måndag till fredag. Det går att boka tid via Zoom och på plats i deras lokal i biblioteket, UB 516. Handledning tillhandahålls på svenska såväl som engelska.

Vilka tips har du till nya studenter?

– Att ha egna kursböcker, då kan man interagera med materialet bättre. Att skriva ut sina egna texter på papper och läsa den noga, flera gånger före inlämning. Det är även viktigt att läsa igenom en uppgiftsinstruktion flera gånger. Men så klart att ta hjälp av Studieverkstan via våra handledningstillfällen och de kurser vi erbjuder.

Mer info om Studieverkstan läser du här.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami