torsdag 30 maj 2024

Trygghet och trivsel – en prioritering i Botkyrka

Läs också
Foto: Piqsels.

I Botkyrka kommun prioriteras trygghet och trivsel högt eftersom många i kommunen känner sig otrygga. 
Det är viktigt med ett ledarskap som är positiva förebilder, säger Kristina Bergmark, samordnare inom våldspreventivt arbete i Botkyrka kommun. 

Det våldsförebyggande arbetet i Botkyrka samordnas av Våldspreventivt center. De vill uppnå ett sammansvetsat samarbete mellan polis, socialtjänst, kommun och åklagarmyndigheten.

Kommunens plan är att börja med våldsförebyggande åtgärder redan i skolan. Enligt forskning finns det stor sannolikhet att barn som brukat våld i tidig ålder kommer att fortsätta ju äldre de blir. Genom att arbeta med förändringsideér inom genus- och åskådarperspektivet är målet att förändra tankemönstret hos barn och ungdomar. 

För att få folk att känna sig trygga ska flera åtgärder införas. Belysningen ska förbättras och mörka platser ska byggas bort. Det ska även sättas upp trygghetskameror. Liv, rörelse och ett aktivt samhälle ska eftersträvas. 

Fick beslut från kommunen

Brita Widing som är bosatt i Segersjö säger att hon känner sig trygg där hon bor men däremot inte på alla ställen i kommunen. Hallunda är en plats hon helst inte besöker om hon inte måste. Tidigare bodde hon i Fittja men där kändes det också otryggt enligt Brita. Anledningen till detta var att lösa hundar vistades utomhus. 
– Efter att jag startade en namninsamling som jag skickade till kommunen blev det ett måste att koppla sin hund. 

Brita Widing är boende i kommunen.

Brita säger att hon känner till kommunens arbete inom trygghet och trivsel i stora drag. Däremot anser hon att skolpolitiken inte sköts ordentligt.
– Jag tycker inte den är bra, säger Brita. De borde ha mer regler i skolan så barnen lär sig från början hur det är att leva i samhället.

Våldspreventiva insatser i kommunen

Kristina Bergmark som jobbar med det våldspreventiva arbetet inriktat på yngre barn. Hon understryker att det sker ett samarbete mellan olika förvaltningar i kommunen, bland annat skolan, socialtjänsten och polisen.
– Det våldspreventiva arbetet började för flera år sen efter att det rapporterats om ett tufft klimat i skolan, säger Kristina.

Hon berättar att kommunen jobbar med olika insatser för att förebygga våld. Bland annat arbetar de med två våldspreventiva program, MVP (mentorer i våldsprevention) och Tåget. 

– Det jobbas mycket med att stärka relationer. Barn och unga ska ha trygga relationer och ha en trygg vuxen i skolan som de kan vända sig till. 

Enligt Kristina arbetar de med att bredda perspektivet och för att se det våldet som är normaliserat och bryta det.
– Många skolor prioriterar och jobbar stenhårt med detta, säger Kristina.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami