måndag 22 april 2024

Två fall med AI-fusk på Södertörns högskola

Läs också
Gustav Amberg, rektor vid Södertörns Högskola. Foto: Maria Fabien.

Hittills i år har två studenter blivit avstängda från sina studier på grund av att de använt sig av Chat GPT.  Det är de två första fallen, men Gustav Amberg, rektor på Södertörns högskola tror att det kommer bli fler.

– Man borde ta bort i:et i AI. Det finns inget intelligent över systemet, säger han.

I en kartläggning som P4 Jönköping har gjort över fusket på högskolor och universitet visar det sig att det i år är fler än 90 studenter som blivit avstängda eller varnade på grund av otillåten användning av AI-styrda textrobotar. Flest fall hade Stockholms universitet, 15 stycken, följt av Uppsala universitet, 14 stycken.

Gustav Amberg berättar att disciplineringsnämnden har fått utbildning och tittat på domar i förvaltningsdomstolen för att lära av de prejudicerande fallen.  

– Genom att titta på hur texten är konstruerad kan man se att det finns felaktiga referenser, att den har mer eller mindre gissat sig fram till olika möjliga konklusioner. Det är som en guldfisk i ett akvarium, säger Gustav Amberg.

På grund av det ökade fusket med AI tror han att det kommer resultera i fler salstentor, där man till exempel har digital examination. Studenterna gör tentorna på plats, men använder högskolans datorer.

– Jag är inte anti mot AI överlag. Det är i första hand studenterna som drabbas när de blir avstängda.

Gustav Amberg menar att det finns flera möjligheter med den tekniska utvecklingen. Han tror att det kommer arbetas fram en gemensam hållning och praktik mellan de olika lärosätena.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami