söndag 16 juni 2024

Två polisstudenter avstängda – misstänkta för brott

Läs också
Foto: Anna Hartvig

I förra veckan rapporterade tidningen Mitt i Huddinge att två polisstudenter stängts av i väntan på utredning. Polisutbildningen på Södertörn har de senaste året varit föremål för kritik. Det har väckt debatt kring antagningskrav och polisstudenters lämplighet.

Två polisstudenter blev avstängda från Södertörns polisutbildning förra veckan, på grund av att båda misstänks för brottslighet. När Nytt i Flempan var på plats vid polisutbildningen under onsdagen pratade vi med flera polisstudenter. Majoriteten av dem kände inte till händelsen. 

En person med god insikt i studentärenden på polismyndigheten, berättar att de inte är vanligt att polisstudenter stängs av för att de begår brott. Personen delar inte alls den kritik som förts fram mot utbildningen i sig och menar att man i stället borde titta på antagningskraven. Personen kommenterar inte de enskilda ärendena men beskriver hur man går tillväga om en student misstänks för brott som inte är av ringa grad.

– Vid brott som ej är ringa och där förundersökningen anses vara så pass robust att den leder till åtal och fällande dom så kan studenten stängas av. Detta kan exempelvis ske för att skydda målsägande, studenter på skolan eller polismyndigheten. Det krävs att de är delgivna misstanke för avstängning.

Hårdare kontroll än andra utbildningar

Enligt personen är kontrollen av polisstudenterna mycket högre i jämförelse med andra utbildningar.

– Vi har en lagstiftad förordning om utbildning till polis. Därinom ryms bland annat krav krav på att studenten ej får begå brott, missbruk, fusk eller bete sig olämpligt. Därutöver bedöms studenten efter både teoretiska och fysiska krav, säger personen.

Polisutbildningen på Södertörn har under det senaste året varit föremål för debatt. I en uppmärksammad artikel i Polistidningen förra året kritiserade polisen Johan Siverland, som då var lärare på Södertörns polisutbildning, den låga nivån på studenterna. 

Sänkta krav ger sämre poliser

Siverland skrev då att det “absoluta flertalet” av eleverna skulle han gärna delat polisbil med. Men Siverland varnade att med sänkta antagningskrav och sämre rutiner riskerade man att få sämre poliser. Han menade att flera studenter fuskat på prov, äter psykofarmaka och att en del inte ens kunde läsa av ett körkort. Under en övning ska studenter även skjutit en “berusad man” som inte ställt ifrån sig en flaska.

Siverlands oro grundade sig i pressen på polismyndighetens arbete att få fram fler poliser. Men bilden som Siverland beskrev, att kvalitén på framtida poliser kommer bli sämre, var delad.

I Aftonbladet fick två polisforskare uttala sig, en av dem, Ola Kronkvist, lektor i polisvetenskap, Linnéuniversitet, höll inte alls med om kritiken i Siverlands debattartikel. Kronqvist menade att han aldrig sett några sådana exempel som Siverland tog upp.

En rad kontrollfunktioner

Nytt i Flempan har pratat med en annan källa som hanterar studentärenden på Södertörns högskola. Källan menar att de finns två externa enheter som fångar upp olämpligheter, dels Plikt och prövningsverket, som gör en första prövning och bakgrundskontroll, dels aspiranttiden – där studenten är ute på fältet med handledare i sex månader. 

Källan vill inte kommentera de enskilda ärendena, men menar att utbildningen och kontrollen av eleverna är bra.

– Vi har en god genomströmning av studenter där 91 procent fullföljer utbildningen. Det finns en rad kontrollfunktioner innan man blir en färdig polis. Min uppfattning är att de flesta polisstudenter klarar sig väldigt bra, säger källan.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami