lördag 25 maj 2024

Tvärförbindelse Södertörn dröjer – en kamp mellan tillgänglighet och miljö

Läs också
Vägprojektet har fått kritik pågrund av den negativa påverkan Tvärförbindelse Södertörn kan ha på områdets klimat. Foto: Anton Jansson

Snart kan Tvärförbindelse Södertörn börja byggas. Men först måste beslut om ny vägplan och tillhörande detaljplaner som klarar miljökraven tas fram. 

Trafikverket som planerar den nya vägen vill öka tillgängligheten inom Stockholms södra områden. Vägen ska förbättra trafiksäkerheten, klara ökad och tyngre trafik.

Den kommer att vara fyrfilig, med två filer i vardera riktning, och knyta ihop Kungens kurva, Skärholmen, Flemingsberg och Haninge centrum. Vägen byggs i tunnel under Flemingsbergsskogen, Loviseberg och Gömmarens naturreservat och övriga delar av vägen kommer att gå på marknivå.    

Kritik har riktats mot det föreslagna vägprojektet från flera håll. Naturskyddsföreningen anser att projektet kommer att ha stor negativ påverkan på klimatet i området.

Nätverket Tvärnit Södertörn har kritiserat projektet för att det går emot miljö- och klimatmål. Kritik har också kommit från de boende i området, som är oroliga för negativa effekter på närmiljön och boendet. 

En animation av hur Tvärförbindelse Södertörn ska se ut. Foto: Trafikverket

Björn Gyllensten är planarkitekt på Huddinge kommun.

–  Synpunkter från boende har varit att vägen behövs för att skapa en bättre trafiksituation än idag. Men de tror att den kommer medföra ökat buller, värdeminskning på fastigheterna och vara skadlig för miljön och klimatet, säger Björn Gyllensten. 

Efter överklaganden och inkomna synpunkter har det blivit dags för avgörande beslut. Trafikverkets vägplan finns nu hos regeringen för beslut.

–  Trafikverket uppskattar att regeringen fattar beslut om vägplanen runt årsskiftet. Om regeringen tillstyrker beslutet kan vägen börja byggas, säger Björn Gyllensten.

Kommunen måste också fatta beslut om nya detaljplaner som stämmer överens med Trafikverkets vägplan innan vägen kan börja byggas i de områdena. Flera av kommunens detaljplaner är beslutade och har vunnit laga kraft. Återstår gör två detaljplaner som behöver tas fram, vid återvinningscentralen och naturområdet runt Solgård och Flemingsberg.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami