onsdag 29 maj 2024

Upprustning av parker ska locka fler besökare

Läs också

Rådsparken, Mossparken och Fullerstaparken ska rustas upp. Arbetet med Rådsparken beräknas vara klart under nästa år medan ombyggnationen för Mossparken beräknas starta under början av 2024. Upprustningen av Fullerstaparken dröjer. 

Fullerstaparken. Foto :Maria Sjögren

Nytt i Flempan har kartlagt Huddinge kommuns parker och lekplatser. Tre av parkerna ska rustas upp. Det gäller anrika Fullerstaparken, Rådsparkens parklek och lekplatsen Mossparken. 

Under 2022 fick boende i Huddinge möjlighet att skicka in idéer och synpunkter om Mossparken. Nu har kommunen gått igenom förslagen och kommit fram till en plan. 

I dagsläget är lekparken mer anpassat för yngre barn. Planen för den nya parken är att den även ska locka äldre barn. Den kommer att utökas med allt från en ny rutschkana och klätterrep till en stor klätterställning och nya gungor. Den stora gräsytan som finns bevaras. Parken utökas också med ny växtlighet, balansgång och hoppstenar, för att passa in i den omkringliggande miljön. 

– Vi väntar just nu på att trycka på startknappen för att sätta igång när det gäller Mossparken, säger Emil Högberg, kommunalråd vid Huddinge kommun. 

Rådsparken som är en parklek i området är välbesökt och inväntar upprustning. Här kommer det adderas nya träd, buskar och lekredskap. 

– Vi har ett ambitiöst park- och lekplatsprogram där beslutet för Rådsparken togs under hösten. Det är en stor och viktig park där man får ett sammanhang mellan bostäderna, säger Emil Högberg. 

Gällande både Mossparken och Rådsparken kommer det att adderas mer belysning för att göra området mer inbjudande och tillgängligt för allmänheten. 

Huddingebon Erik Rune. Foto: Maria Sjögren

Huddinge-bon Erik Rune, 47 år, berättar att han tycker att det finns många parker i Huddinge som är väldigt bra. 

– Jag tror på att kombinera vuxenaktivitet i närheten av lekplatser så att det alltid finns folk där. Ur ett trygghetsperspektiv, då är chansen större att man inte är helt ensam. På det sättet blir det också mer spridda åldersgrupper. 

Han fortsätter:

– Oftast är det skolgårdarna som är mer populära, för vår del. Det här beror nog på att vi har barn i olika åldrar. Barnen känner sig hemma och det mesta som man vill ha brukar finnas där. Det finns generellt något för alla. 

Den populära Fullersta gård har en historia från mitten av 1600-talet, vilket gör parken värdefull för kommunen. Förslagen till utformningen av parken är bland annat fler gångstråk och fler möjligheter till sittplatser. För att göra parken mer attraktiv för allmänheten. I dagsläget finns det ingen tidplan för när renoveringen av Fullerstaparken påbörjas. 

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami