söndag 26 maj 2024

Välj själv!- distansarbete i Huddingeföretagen

Läs också
Illustration: Lotta Sjöberg

Reglerna för distansarbete skiljer sig kraftigt åt mellan olika företag i Huddinge kommun. Det är dock vanligt med individuella lösningar för varje anställd.

 -Hos oss är det upp till medarbetarna att bestämma själva, berättar ett företag. 

Under pandemin var det ungefär 70 procent av tjänstemännen i Stockholm som arbetade på distans. Det visar siffror från TCO, som samlar tretton fackförbund på tjänstemannasidan. Nytt i Flempan har ringt runt till olika företag i Huddinge kommun för att ta reda på hur reglerna för distansarbete ser ut bland de anställda. 

Ett av företagen som vi kontaktade var LOTS Security AB. Företaget meddelar att de har bestämda regler gällande hur mycket de anställda kan arbeta hemifrån.

– Hos oss får de anställda arbeta tre dagar i veckan hemifrån, och två dagar på jobbet. Men vi kan även hitta individuella lösningar för våra medarbetare. Distansarbete har blivit mer aktuellt i samband med pandemin, uppger en representant för företaget. 

Skyhill AB är ett annat företag som Nytt i Flempan har varit i kontakt med. Det har inte några regler gällande distansarbete för sina anställda. Enligt en företrädare för företaget beror det på att arbetsuppgifterna kräver att de anställda finns på arbetsplatsen under hela arbetsdagen.

Annars är individuella lösningar vanligt. Utav de företag som vi talat med var det en majoritet, tre av fem företag, som uppgav att en medarbetare tillsammans med sin chef kan komma överens om individuella lösningar för distansarbete.

Ett av dessa företag som låter medarbetarna bestämma var de ska arbeta är Stockholms Exekutionsservice. 

-Medarbetarna får bestämma själva hur mycket de vill sitta på arbetsplatsen, och hur mycket de vill arbeta på en annan plats, säger en företrädare för företaget. 

Två av företaget som vi kontaktat, Stockholms Exekutionsservice och LOTS Security, uppger även att distansarbete blivit vanligare. 

-Det har blivit mer aktuellt att arbeta på distans i samband med pandemin, säger en representant för LOTS Security.

En arbetstagare som fått möjlighet att arbeta mer på distans är Susanna Bergman. Hon bor i Huddinge, och arbetar som medicinsk sekreterare. 

-Innan pandemin arbetade vi aldrig på distans, men nu är vi fyra sekreterare som går på ett löpande schema, där en person arbetar hemma två dagar i rad. När pandemin började tog det ett par månader innan vi fick börja arbeta på distans, berättar Susanna Bergman. 

Susanna Bergman är nöjd med sitt nuvarande schema. 

-Jag vill fortsätta med vårt schema efter pandemin. För vi blir väldigt ofta avbrutna när vi är på arbetsplatsen. Och man blir effektivare hemma.//

Anne-Laila Blind Petersdotter

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami