torsdag 30 maj 2024

“Vi har misslyckats som samhälle”

Läs också
Säkerhetssamordnaren Amir Farihadi, Foto: Mikael Andersson

HUDDINGE: Säkerhetssamordnaren Amir Farihadi kommenterar implementeringen av strategin gruppvåldsintervention (GVI) i Huddinge kommun.

– Inom fem år tror jag att vi har stoppat det dödliga våldet. 

I februari år 2022 fattade Huddinge kommun beslut om att börja använda GVI – en metod som visat sig vara mycket framgångsrik i Malmö kommun. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har identifierat GVI som ett av de mest kraftfulla verktygen mot det dödliga våldet. Malmö universitet kommer på uppdrag av BRÅ inom en tid att genomföra en effektutvärdering av arbetet i projektkommunerna där även Huddinge ingår. 

Tidigare i år talade Nytt i Flempan med Amir Farihadi gällande implementeringen av GVI-strategin. Då förklarade han att strategin även innefattar verktyget traumavård. På frågan kring om det gett resultat svarar Amir:

– Inom ramen för GVI har vi hittills inte haft möjlighet att tillämpa den delen av metoden. Den ryms inom call-in vilket vi ännu inte har kunnat genomföra. Men Huddinge kommun erbjuder stöd för att hantera trauma på många olika sätt i den ordinarie verksamheten.

Under sommaren har Huddinge drabbats av flera skjutningar och mordförsök, vilket bland annat Aftonbladet rapporterat om. Amir tror att det främsta skälet till Huddinge kommuns senaste våldsvåg grundar sig i:

– Att vi har misslyckats som samhälle och att vi har en stor grupp individer som lever efter andra normer och värderingar än vad vi som majoritetssamhälle gör och kommit överens om.

I ett mejl förklarar även Amir att “GVI används som metod i flera kommuner, bland annat i Örebro, Järfälla, Upplands Bro och Malmö där metoden kallas ”Sluta skjut”. Med dessa samtal vill vi tillsammans med polis, kriminalvård och alla goda krafter i Huddinge förebygga våldshändelser i Stockholmsområdet. Lyckas vi förebygga ett våldsdåd eller hjälpa en person ut ur gängkriminaliteten förhindrar det onödigt lidande. Varje samtal känns därför viktigt och vi hoppas att budskapet sprider sig”.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami