onsdag 22 maj 2024

Återvinningsstation i Flemingsberg borttagen – fler förändringar att vänta

Läs också
Från och med årsskiftet blir kommunen ansvarig för återvinningen i Flemingsberg. Foto: Sofie Axelsson

Återvinningsstationen i Flemingsbergs centrum har tagits bort. Fastighetsägaren har inte velat teckna nytt avtal när kommunen tar över ansvaret för återvinningen vid årsskiftet.

Nästa år införs en helt ny organisation och avfallskedja för återvinningen i hela Sverige. Ansvaret för återvinning går från producenter, som Arla eller Delicato, till kommunerna. Det ställs även ett nytt krav på att alla ska få tillgång till återvinning i nära anslutning till sitt hem från och med 2027.

I Huddinge kommun innebär förändringarna att driften för återvinning går från producenternas företag Svenska Förpackningsinsamlingen (FTI) till det kommunalt ägda bolaget SRV återvinning.

En omedelbar effekt av detta är att återvinningsstationen i Flemingsbergs centrum har försvunnit. I samband med att kommunen tar över ansvaret för återvinning har alla avtal som mellan FTI och privata fastighetsägare sagts upp. När det gäller Flemingsbergs centrum har fastighetsägaren inte varit intresserad av att ingå något nytt avtal. Återvinningsstationen måste därför läggas ner.

– Från ett kommunalt perspektiv har det varit en utmaning att hantera denna relativt stora organisatoriska förändring på så kort tid, säger miljöstrateg Robin Söderström på Huddinge kommun.

Återvinningsstationen Visättra Ängar i Flemingsberg finns kvar – än så länge. Foto: Sofie Axelsson

För att kunna erbjuda återvinning i anslutning till invånarnas egna hem kommer Huddinge kommun att införa ett system där varje material tilldelas en färg, alltså en färg för plastförpackningar, en för pappersförpackningar och så vidare. Påsarna kan slängas i samma soptunna för att därefter sorteras automatiskt på återvinningsanläggningar.

– Vissa hushåll i Huddinge kommun kommer kunna börja med det nya systemet nästa år. Det kommer att rullas ut i etapper så att justeringar kan göras om det behövs, berättar miljöstrateg Robin Söderström.

Vad som kommer hända med de kvarvarande återvinningsstationerna i Flemingsberg är ännu inte klart. Kommunen uppskattar att behovet av stationer kommer att se annorlunda ut när hushållen får tillgång till återvinning hemifrån.

Förut hade Stefan Carrenäs en återvinningsstation i sitt bostadsområde. Den har nu tagits bort.
Foto: Sofie Axelsson

Stefan Carrenäs lämnade sin återvinning vid stationen Visättra Ängar på onsdagen. Han har ingen station inom gångavstånd och behöver därför ta bilen dit. Att ha återvinningen hemma tror han dock inte på som lösning.

– Både papper och plastförpackningar fyller upp snabbt. Om man ska ha fyra eller fler olika kärl hemma tror jag det blir jättekonstigt. Det kommer ta för mycket plats, säger Stefan Carrenäs.


Här hittar du din närmaste återvinningsstation.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami