måndag 20 maj 2024

Kommunens initiativ ska få fler med NPF diagnoser att idrotta

Läs också
NPF diagnoser kan vara adhd, autism och språkstörning, dyslexi, dyskalkyli, motoriska problem samt tics och Tourettes syndrom. Bilden är en genrebild. Foto: Anna Alexander Olsson

Flera aktörer i Huddinge kommun satsar på att utbilda idrottsföreningar i att leda unga med NPF diagnoser.

— Alla barn förtjänar en samvaro där de känner sig trygga och får vara sig själva, säger Johanna Alstad, vice ordförande för Attention Huddinge-Botkyrka. 

Ett nystartat samarbetsprojekt mellan Attention, RF-SISU Stockholm och Huddinge kommun har i syfte att utbilda ledare i kommunens idrottsföreningar om NPF-diagnoser och på så sätt hjälpa föreningarna att bättre anpassa sin verksamhet. RF-SISU Stockholm är en utbildningsorganisation och har sedan länge utbildat och föreläst för distriktets idrottsföreningars ledare. Med samarbetet med Attention hoppas man på att kunna nå fler föreningar och komma dem närmare.

Vice ordförande för Attention Huddinge-Botkyrka, Johanna Alstad, berättar hur viktigt det är med rätt kommunikation och bemötande. Om en incident skulle ske under en träning behöver ledaren på plats kunna hantera situationen och exempelvis veta hur man pratar med någon som har autism. Vidare förklarar hon att den ökade anpassningen kommer att locka fler med NPF-diagnoser till idrotten och därmed minska risken att samma ungdomar hamnar i utanförskap. 

– Det är, rent krasst, även en samhällsinsats, säger Johanna Alstad.

Det som kan verka självklart för andra är i verkligheten ytterst viktigt för dem med NPF-diagnos. Det kan exempelvis handla om att man under en övning använder samma färger på konerna eller att ha samling på en lugnare plats. Johanna berättar också att samma anpassning som görs för de med NPF egentligen gynnar alla, då det blir lättare att förstå övningen. Initiativet är viktigt för att fler barn ska inkluderas i idrottandet och kunna träna med de redskap och resurser de behöver.

– För att vi ska kunna ge barnen de förutsättningarna måste vi vuxna ha grundkunskapen, förklarar Johanna Alstad. 

Vidare berättar hon att utbildade och kunniga ledare skapar bättre tillgänglighet för både barn och vuxna i NPF-familjer. En förälder som inte känner ett stöd från föreningen har större sannolikhet att inte känna sig trygg att berätta om sitt barns diagnos. Om föräldern istället litar på att föreningarna är utrustade med de rätta kunskaperna att kunna bemöta ett barn eller ungdom med NPF, kommer de känna sig trygga att lämna barnet och ge dem den självständighet som de behöver.
– Fler ledare ska ha kunskapen och vara utrustade för att stötta NPF familjer. Det är en kompetens-stämpel jag önskar kunna sätta på flera föreningar, berättar Johanna Alstad.

Johanna Alstad från Attention har stora förhoppningar om samarbetet med RF-SISU och Huddinge kommun. Foto: Johanna Alstad.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami