lördag 25 maj 2024

Huddinge skrotar hemvårdsbidraget

Läs också
Huddinge kommuns beslut gör det svårare för anhöriga att få ersättning i samband med vård av anhörig i hemmet. Foto: Sasha Konar

Vid årsskiftet beslutade Huddinge kommunstyrelsen att skrota hemvårdsbidraget. Beslutet gör det svårare för anhöriga att få ersättning i samband med vård av anhörig i hemmet. Carola Nordebrink, anhörigsamordnare för Huddinge kommun, betonar vikten av anhörigstöd i samhället. 

Huddinge har sedan 1998 erbjudit hemvårdsbidrag till behövande i kommunen. I början av 2024 valde kommunen att dra in hemvårdsbidraget. Risken blir att anhöriga till personer som är i behov av vård får ta över vårdansvaret utan att få ersättning för det. 

– En och en halv miljon svenskar beräknas vara anhörigstöd till en person i behov av vård i Sverige, det är ungefär var tredje svensk, säger Carola Nordebrink, anhörigsamordnare för Huddinges kommun. I Huddinge beräknas var femte person vara drabbad som anhörig. 

Anhöriga tvingas släppa sina jobb

När en anhörig drabbas av sjukdomsfall riskerar någon i familjen att bli vårdansvarig. Ofta påverkas livssituationen negativt i form av kortare arbetsdagar och förlorad försörjning. 

I en artikel från Mitt i uppger Charlotte Björkman, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, att kommunen enligt lag inte har någon skyldighet att erbjuda hemvårdsbidrag.

Konsekvenserna som den närstående riskerar att möta när stöd dras in kan handla om försämrad relation till sin omgivning, hälsoproblem, förvärrad ekonomisk tillvaro och sämre möjlighet att kunna hjälpa den anhörige, menar Carola Nordebrink, anhörigsamordnare för Huddinge kommun.

Fler vårdar själva

En kartläggning som gjordes av pensionsbolaget Skandia visar att 17 700 svenskar gick ner till deltid under 2022 för att vårda en anhörig. Carola Nordenbrink tror att det finns ett stort mörkertal av drabbade anhöriga som inte söker hjälp. Många lever i en ohållbar situation utan stöd och rådgivning från samhället. 

Carola Nordenbrink kan inte svara på om hon sett någon förändring i samband med att hemvårdsbidraget avskaffades. Hon nämner dock att beslutet att avskaffa bidraget inte är till fördel för de anhöriga. 

– Det är svårt att avgöra hur mycket pengar som satsas på anhörigstöd inom Huddinge kommun, men alla former av stöd och bidrag underlättar självklart för anhöriga som redan är överbelastade.

2023 betalade kommunen 8,6 miljoner kronor för hemvårdsbidrag i Huddinge till 160 personer över 65 och 82 personer under 65. Kommunen hoppas på att det avskaffande hemvårdsbidraget ska bespara dem 5, 5 miljoner kronor för 2024.  

Text: Sasha Konar

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami