tisdag 21 maj 2024

PFAS-föroreningar i Riksten

Läs också
Föroreningar från brandskum har väckt diskussion i kommunen. Foto: Emma Färm Dymkowski

Riksten, en plats med anor från 1940-talet, har genomgått en omvälvande förändring från militär flygverksamhet till bostadsområde. Men bakom den moderna fasaden döljer sig ett arv av PFAS-föroreningar från användning av brandskum. 

Från slutet av 1940-talet fram till 2004 fanns både militär och civil flygverksamhet i Riksten – F18. 2004 började kommunen bygga bostäder i området som vi nu kallar Riksten friluftsstad.

PFAS är ett samlingsord för flera olika högfluorerade ämnen som hittas i bland annat brandskum. Ämnena är svåra att bryta ned och kunskapen om dess hälso- och miljöeffekter är begränsad. I Riksten har marken förorenats med PFAS från brandskum. Utöver att inte PFAS bryts ned naturligt finns det inte heller någon effektiv reningsteknik för att eliminera det från vatten och avlopp. Det innebär att exponeringen kommer att fortsätta lång tid framöver även om användningen av PFAS upphört idag.

Camilla Eriksson, ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, berättar att när de först byggde Riksten fanns ingen undersökning om PFAS. De prover som togs var vanliga markprover som tas varje gång något nytt ska byggas. Det var egentligen ungdomar som jobbade på ett skolprojekt som av ett rent sammanträffande hade hittat PFAS i marken. 

– Jag förstår att människor är oroliga, efter allt som har hänt med Think Pink till exempel har man blivit mer orolig att kommunen inte har någon koll, berättar Camilla Eriksson.

Camilla Eriksson är ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Foto: Privat

PFAS i dricksvattnet

2010 var Botkyrka kommun tvungna att stänga ner Tullinge vattenverk eftersom grundvattnet som pumpades ut innehöll för mycket PFAS-ämnen. Just nu köper Tullinge vatten från Norsborgs vattenverk, SVA.  

– Vi vill i framtiden kunna få igång Tullinge vattenverk igen. I framtiden, om vi kommer in i en krisperiod kommer det att behövas. 

Kan medföra hälsorisk

Naturskyddsföreningen menar att PFAS-ämnen, speciellt PFOS och PFOA, kan leda till hälsorisker som sämre vaccinsvar och leverskador. Många PFAS är otestade, vilket skapar osäkerhet om deras påverkan. 

– Kommunen vill självklart inte att det ska finnas några risker när det gäller PFAS, varken i nutid eller i framtiden. Men just nu finns det inte så mycket forskning kring det så vi vet egentligen inte hur det kommer kunna påverka framöver, berättar Camilla Eriksson, ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.  

Kommunen samarbetar just nu även med myndigheten RISE (Research Institute of Sweden) för att hitta lösningar för att rena vattnet från PFAS.

Bygger nya bostäder

En diskussion som de boende i Riksten för om de nya bostäderna som ska byggas, är om PFAS-föroreningar kommer orsaka hinder i processen.

– De markområden i Riksten som är mest förorenade med PFAS kommer inte att exploateras, det vill säga bebyggas. Här kommer istället en sanering ske. Det är i dagsläget osäkert vilken saneringsteknik som kommer användas. När det gäller detaljplanering av Riksten kommer det ske på områden som inte är förorenade, skriver Gunilla Isgren från miljö- och hälsoskyddsnämnden i ett email.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami